1 - Výlučnost Krista ve všem, co je (Solus Christus 2017)

Verze pro tisk
Výlučnost Krista ve všem, co je

Úsilím křesťanské evangelizace je zvěstovat lidem Krista jako toho, který zachraňuje člověka od smrti k životu.

Jestliže všechno, co jest – ať svět viditelný, i ten neviditelný, je stvořeno pro Krista, jak tvrdí apoštol Pavel v listu Koloským, pak to je příliš radikální tvrzení na to, abychom ho mohli nebrat v úvahu v křesťanském přístupu k nevěřícím.

„Všechno je stvořeno pro Krista“ je však někdy až příliš radikální zvěstí i pro církev, která jedná, jakoby šlo jen o okrajovou poznámku v Písmu. Zaměřme se společně na středobod naší víry, na Krista – Pána, abychom lépe porozuměli, co radikální zvěst o výlučnosti Krista ve všem, co jest, znamená pro náš život.