Nepřehlédněte

 • Reformace č. 64

  Srpen 2019 | Ročník 7 | Číslo 64

  Pro církev reformovanou a stále se reformující.

   


  PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML


  Žádné další zjevení

  Kánon je uzavřený, ke zjevení už není co dodat. Bůh nedává nové zjevení, ale oprašuje to staré. Když na něj zapomeneme a zastrčíme ho na zaprášenou půdu svých vzpomínek, přinese ho zpátky, opráší ho a vyčistí ho jako starý obraz, ale nemaluje ten obraz znovu. Duch svatý nás nepotěšuje skrze nové zjevení. Je tu proto, aby nám stále znovu připomínal ty staré věci. Čerstvě osvětluje poklady skryté v Písmu. Odemyká pevné zámky, které dlouho ukrývaly vzácné pravdy a vede ke skrytým pokladnicím naplněným nevýslovným bohatstvím – ale nevytváří nové, protože už bylo uděláno dost.

  Charles Haddon Spurgeon

Zápas o duši

Jak povzbuzovat děti, aby poznaly cenu církve?
Dnes večer jsme měli v naší domácí skupince zajímavou, možná i emocionálně náročnou diskusi. Poslední měsíce jsme se zabývali závazkem členství v...
Proč Parabible není můj šálek kávy
Asi jen málokterému křesťanovi v české kotlině unikl pojem Parabible. Jedná se o nejnovější překladatelský kousek z dílny hlavního...
Proč a jak sloužit v církvi
Napoleon kdysi ukázal svým mužům na mapě Čínu a prohlásil: „Tady leží spící obr. Jestli se někdy probudí, nic ho nezastaví!“ Podobně církev někdy...
Vděčnost za všech okolností
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,18)Boží požehnání je pro nás samozřejmostDr. Martin Luther...
Vyspal jsem se se svou dívkou – Co teď?
Jeden přítel z podcastu, který si přeje zůstat v anonymitě, mi píše: „Zdravím, pastore Johne, jsem posluchač ze Středního východu. Před dvěma dny...
O usmrcování sexuálního hříchu
Téma usmrcování sexuálního hříchu pochází z knihy Johna Owena, který napsal: „Usmrcujte hřích, nebo vás usmrtí.“ Owen byl inspirován slovy...
Deset věcí, které je třeba probrat, než se vezmete
Někteří lidé se vezmou příliš brzy. Sotva se na první pohled zamilují a rozvíří se  v nich romantické city, už plánují svatbu, vyměňují si...
Praktické důsledky milosti (Ž 51)
Kázání ze Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2019Křesťané občas chápou každodenní projevy Boží milosti ve svých životech hůře než...
Šest způsobů, jak poznat, jestli máte raději sebe než Boha
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. (L 9,23)Různí služebníci vám budou povídat o tom, jak ohavné a...

Reformace

 • Charles G. Finney - Heretik nebo Boží muž? II.
  V první části našeho článku o teologii Charlese G. Finneyho jsme si představili něco ze základního dělení jeho teologie. Zahrnuli jsme sem (1) Centralitu Boží vlády a Božího morálního zákona, a (2) Povinnost člověka dodržovat Boží morální zákon jako podmínku spasení. Zcela zřejmě nám vyplynulo, že pro Finneyho spasení není milostí skrze víru v Krista a jeho spásné dílo pro hříšníka, ale ke spasení člověk dochází skrze bezchybné dodržování Božího morálního zákona. To v nás ovšem zanechává další...
 • Abrahamova závěť (Gn 25,1-18)
  Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Po minulé nejdelší kapitole v knize Genesis máme dnes před sebou „pouhých osmnáct veršů“. Bůh nás vede krok za krokem skrze knihu Genesis a vyučuje nás o víře, o milosti, o praktickém životě toho, kdo miluje Boha. Tím, od koho se učíme v posledních dvanácti kapitolách je praotec víry Abraham. Viděli jsme jeho vykročení ve víře, jeho první kroky následování Boha, jeho boje víry i jeho pády. Přes všechny své pády Abraham vždy znovu povstal ve víře a...
 • Co vypráví mrtvý muž (Žd 11,4)
  Od té doby, co první dvojice lidí v dějinách upadla do hříchu, je pro každého člověka tou nejdůležitější otázkou, na kterou potřebuje najít odpověď, otázka: „Jak mohu já, jakožto hříšník, obstát před Bohem?“ Bůh stanovil jako trest za náš hřích tělesnou a duchovní smrt.Židům 9:27 říká jasně, že „každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud“. Protože téhle schůzce se nikdo nevyhneme, je životně důležité najít odpověď na otázku: „Jak mohu obstát před Bohem, který je absolutně svatý?“Přísloví...
 • Vzor pro mladšího muže
  … a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné slovo… (Tt 2,7-8)Titus nebyl úplně nejmladší, ale o to více měl být vzorem pro mladší muže. V čem měl být vzorem? V tom, jak dobře vypadat nebo v tom, jak si užívat života? Měl být atraktivní pro mladší muže tím, že bude dělat nějaké bláznivé věci, nechá si narůst dlouhé dredy, udělat piercing nebo tetování po celém těle? Má být vzorem tím, že skáče z padáku nebo dělá...
 • Spasitelství Krista
  „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův“ (Iz 55,8).Tato slova se vší závažností odkrývají hrozný zmatek, který hřích způsobil v padlém lidstvu. Jsou odtržení od svého Stvořitele, ba co víc, „mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.“ (Ef 4,18). Následkem toho ztratila duše svou ukotvenost, nic nefunguje a lidská zkaženost obrátila všechno vzhůru nohama. Místo toho, aby podřídil zájmy tohoto života zájmům...
 • Pět vážných ponaučení plynoucích z pádu kdysi obdivovaného evangelikálního vedoucího
  Mnohými z nás otřese, odpadne-li církevní vůdce. Naposledy šlo o Joshuu Harrise (pozn. red.: Joshua Harris na konci července veřejně oznámil, že se rozvedl a že už není křesťanem). Uznávaná kniha Paula Trippa „Dangerous Calling“ (Nebezpečné povolání) varuje pastory a studenty seminářů před dvojím životem, který může vést k duchovnímu ztroskotání. Avšak tři z pěti mužů, jejichž doporučení se objevuje na zadní straně obalu knihy, ve své službě v průběhu několika posledních let...

Teologie

 • Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25)
  Zákon neruší zaslíbeníPavel naléhá na křesťany, kteří se dali svést falešným učením a vrhli se do okovů zákona, aby se vzpamatovali, aby pohlédli na Krista, aby si připomněli, jak byli zachráněni, aby se nenechali oklamat vnějšími věcmi, které nemají žádnou váhu v otázce spasení. Pavel...
 • Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18)
  Smlouva s AbrahamemProcházíme listem Galatským a mluvíme o křesťanské svobodě, kterou nám vydobyl Kristus. Mluvíme o vztahu víry a skutků zákona, hodně jsme mluvili o ospravednění z víry v Pána Ježíše Krista. Sledujeme Pavlův zápas o církve v Galacii, které se nechaly ovlivnit...
 • Odpověď Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
  Mezi Alešem Francem a mnou přetrvávají dobré, světsky řečeno gentlemanské vztahy. Je to můj bratr v Kristu. K některým výrokům v jeho recenzi se ale musím vymezit. Knihu jsem Alešovi Francovi poslal 11. září 2017 s tímto požadavkem:Aleši, bratře, právě jsem byl na poště a poslal...