Nepřehlédněte

 • Mezi Alešem Francem a mnou přetrvávají dobré, světsky řečeno gentlemanské vztahy. Je to můj bratr v Kristu. K některým výrokům v jeho recenzi se ale musím vymezit. Knihu jsem Alešovi Francovi poslal 11. září 2017 s tímto požadavkem:

  Aleši, bratře, právě jsem byl na poště a poslal Ti svou knihu „Svou slávu nikomu nedám“. Doufám, že si jí do roka přečteš. Kdybys mi pak po roce napsal, s čím nesouhlasíš, byl bych moc rád. V Jeho Svrchované Milosti Pavel

  Vůbec jsem ho nežádal, aby napsal veřejnou recenzi knihy. Chtěl jsem, aby mi pasáže, s kterými v knize nesouhlasí, vyvrátil svojí interpretací podloženou biblickými verši. Jinými slovy: „Pavle, nesouhlasím s Tvým porozuměním veršů abc, nabízím svoje porozumění, které odůvodňuji verši xyz; Tvoje verše abc harmonizuji se svými verši xyz takto: …“

   

Zápas o duši

Příklady svatých emocí
Zbožnost těch nejvýznačnějších svatých Bible byla zbožností svatých emocí. Abych tuto pravdu dokázal, budu se zabývat konkrétně třemi velkými svatými...
Komenského kniha Historie o těžkých protivenstvích církve české, pohled čtenáře
Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život natolik, aby se zalekli smrti. Zj 12,11Stručné shrnutí...
Dopis věrné čtenářky, vozíčkářky
Milí přátelé, Kláro a Pavle!Zdravím vás z Hodonína. Doufám, že si na mne ještě pamatujete. Setkávali jsme se  v minulosti v Luhačovicích....
Dopis čtenáře a odpověď - křest vodou
Drahí bratia a sestry, vydávate ohromný časopis, ktorý buduje jeho čitateľa. Na trhu niet nič lepšie. Až do dnešných dní som nemal výhrady...
Ekonomie zítřka (pokračování): Zadlužení a úspory
Život s dluhemMluvili jsme o rozhodování ohledně budoucnosti v souvislosti se zadlužením. Ale co když už dluhy máte… hodně dluhů… až moc...
Mám Bibli – co ještě potřebuji?
Nedávného velkého semináře ohledně stvoření se zúčastnila žena, která byla viditelně nadšená tím, co vyslechla. Nedokázala však skrýt svoji...

Reformace

 • Osm výhod srdce proměňujícího výkladového kázání
  Více než dvacet pět let je mým hlavním povoláním služba evangelia, a výkladové kázání je podstatnou součástí této služby. To znamená, že neustále přijímám požehnání i výzvy plynoucí ze čtení knih, které pomáhají lidem, jako jsem já. Minulý týden jsem spolu bratrem, který je na praxi v našem sboru, četl knihu Saving Eutychus (Zachráněný Eutychus) od Garyho Millara a Phila Campbella.Autoři neúnavně obhajují výkladové kázání, protože to je nejlepší způsob, jak vyhlašovat Boží slovo Božímu...
 • Smrt Sáry (Gn 23,1-20)
  I dnes máme tu milost společně otevřít Boží slovo a přijmout z něj hojný užitek a plnost Božího požehnání. Budeme pokračovat ve výkladu knihy Genesis a přečteme teď celou 23. kapitolu.Kdybych si jako kazatel mohl vybírat text, z něhož budu kázat, tak bych si pravděpodobně nikdy nevybral tuto kapitolu. Když jsem o tom textu začal přemýšlet, tak jsem trnul hrůzou a říkal jsem si, co mám z takového textu kázat. Pán Bůh nás vede v našem sboru, abychom postupně studovali celé...
 • Vytrvalá víra (Žd 10,32-39)
  Náš dnešní text nás vyzývá, abychom si v období pronásledování zachovali vytrvalou víru. To je téma, o kterém se těžko mluví, protože asi nikdo z nás nikdy nezažil nic, co by se dalo oprávněně nazývat „pronásledováním“ pro víru. Ovšem, většina z nás zažila situace, kdy jsme museli čelit výčitkám či odmítnutí, když někdo zjistil, že věříme v Krista. Různí lidé o mně občas rozšiřovali lži a pomluvy. Několikrát mě dokonce někteří chtěli odstranit z mého postavení pastora.Nikdy jsem ale pro...
 • Duchovní zralost mladších mužů I.
  Pavel přikázal Titovi, aby jednal jinak než mnozí mluvkové na Krétě, kteří sice měli mnoho řečí, ale žili tak, že se nelíbili Bohu – dokonce je o nich napsáno, že jsou Bohu odporní (Tt 1,16) a o jiných, že je třeba jim zavřít ústa (Tt 1,10). Na rozdíl od nich má Titus učit to, co odpovídá zdravému učení (Tt 2,1), což se naprosto zjevně projeví na jednání různých skupin lidí v církvi.Už jsme mluvili o starších mužích a starších ženách, také jsme se zabývali tím, jak mají žít mladší ženy a...
 • Kristovo vykoupení
  Náš spravedlivý Vykupitel – zní snad takový titul čtenáři podivně? Je toto přídavné jméno neobvyklé v takovémto spojení? Veliké většině z nás pravděpodobně znějí daleko domáčtěji takové výrazy jako „náš milovaný Vykupitel“ a „náš laskavý Vykupitel“ nebo dokonce „náš mocný Vykupitel.“ Tento výraz zde však nepoužíváme kvůli tomu, že bychom snad usilovali o originalitu. Ne, naopak, samo vyučování Písma si žádá takové pojmenování. Když totiž pečlivě zkoumáme, kam Duch svatý položil důraz, je naší...
 • Osm znaků falešného učení
  1. Někteří falešní učitelé jsou plni nepopiratelné horlivosti – jejich „opravdovost“ vede některé lidi k přesvědčení, že jejich učení musí být pravdivé.2. Další jsou velmi učení a mají teologické vzdělání – mnozí si myslí, že musí být bezpečné poslouchat tak chytré a inteligentní muže.3. Dnes chtějí lidé myslet svobodně a nezávisle – a mnozí rádi dokazují svůj nezávislý úsudek tím, věří nejnovějším myšlenkám, které však nejsou ničím jiným než novinkami.4. Většina lidí touží po tom, aby...

Teologie

 • Odpověď Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
  Mezi Alešem Francem a mnou přetrvávají dobré, světsky řečeno gentlemanské vztahy. Je to můj bratr v Kristu. K některým výrokům v jeho recenzi se ale musím vymezit. Knihu jsem Alešovi Francovi poslal 11. září 2017 s tímto požadavkem:Aleši, bratře, právě jsem byl na poště a poslal...
 • Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14)
  Abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.Bůh zaslíbil Abrahamovi, že skrze něho dojdou požehnání všechny čeledi země. Zaslíbil Abrahamovi potomka, který bude tímto požehnáním, který bude Požehnaným i Pomazaným. Zaslíbil vykupitele, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchů, a tohoto lidu bude...
 • 6. Otázky a odpovědi | 2019
  Odpovědi na otázky položené účastníky Zímní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby. Na otázky odpovídají kazatelé (Daniel Adamovský, Marcus Denny, Jaroslav Kernal, Aleš Novotný a Pavel Steiger). Moderuje Jan Suchý.