Nepřehlédněte

 • Reformace č. 63

  Červenec 2019 | Ročník 7 | Číslo 63

  Pro církev reformovanou a stále se reformující.

   


  PDF * * * ekniha * * * HTML


   

  Boží zjevení

  Je lepší mít dvě světla než jedno. Světlo stvoření je zářivé světlo. Boha je možné vidět ve hvězdách. Jeho jméno je napsáno pozlaceným písmem na obočí noci. Můžete odhalovat jeho slávu ve vlnách oceánu nebo ve stromech v lese, ale je lepší číst dvě knihy než jen jednu. Ve Svatých Písmech najdete ještě jasnější zjevení, protože Bůh napsal tuto knihu o sobě, a pokud máte Ducha svatého, dává vám klíč k jejímu porozumění. Ó, milovaní, děkujme Bohu za tuto Bibli. Kéž ji milujeme a kéž je nám vzácnější než „množství ryzího zlata“ (Ž 19,11).

  Charles Haddon Spurgeon

Zápas o duši

Příklady svatých emocí
Zbožnost těch nejvýznačnějších svatých Bible byla zbožností svatých emocí. Abych tuto pravdu dokázal, budu se zabývat konkrétně třemi velkými svatými...
Komenského kniha Historie o těžkých protivenstvích církve české, pohled čtenáře
Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život natolik, aby se zalekli smrti. Zj 12,11Stručné shrnutí...
Dopis věrné čtenářky, vozíčkářky
Milí přátelé, Kláro a Pavle!Zdravím vás z Hodonína. Doufám, že si na mne ještě pamatujete. Setkávali jsme se  v minulosti v Luhačovicích....
Dopis čtenáře a odpověď - křest vodou
Drahí bratia a sestry, vydávate ohromný časopis, ktorý buduje jeho čitateľa. Na trhu niet nič lepšie. Až do dnešných dní som nemal výhrady...
Ekonomie zítřka (pokračování): Zadlužení a úspory
Život s dluhemMluvili jsme o rozhodování ohledně budoucnosti v souvislosti se zadlužením. Ale co když už dluhy máte… hodně dluhů… až moc...
Mám Bibli – co ještě potřebuji?
Nedávného velkého semináře ohledně stvoření se zúčastnila žena, která byla viditelně nadšená tím, co vyslechla. Nedokázala však skrýt svoji...

Reformace

 • Charles G. Finney - Heretik nebo Boží muž? I.
  V mnoha případech je dnes docela snadné shrnout, v jaké pozici se nachází ten který teolog podle různých teologických kategorií vycházejících z dnešní doby či z historie. Tento člověk je arminián. Tamten je zase kalvinista. A mohli bychom pokračovat dál. Není však vůbec jednoduché učinit shrnující úsudek, který by do nějaké kategorie zařadil Charlese G. Finneye. V některých oblastech bychom ho mohli nazvat pelagiánem. V jiných zase arminiánem. Mohli bychom ho označit za člověka, který zastával...
 • Žena pro Izáka (Gn 24,1-67)
  Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Dneska máme před sebou nejdelší kapitolu z knihy Genesis. Jedná se o velikou kapitolu víry. Je to kapitola, která je tak plná zbožného a hlubokého obsahu, že ji rozhodně ani dnes, ani při úterním biblickém studiu nevyčerpáme. Je zde příběh o veliké víře hned několika mužů, je zde příběh o jejich veliké zbožnosti, máme před sebou příběh o hledání zbožné manželky, máme tu příběh Ježíše Krista a Jeho nádherné nevěsty, Církve. Co z toho vybrat? Čeho se...
 • Vírou (Žd 11,1-3)
  Pro každého věřícího je zásadně důležité chápat podstatu vytrvalé víry. Jak jsme viděli minulý týden, existuje jistý druh víry, která ve zkouškách a v pokušení nevydrží. Zrno padlé na kamenitou půdu rychle vyrašilo, ale také rychle uschlo a zahynulo, když přišly zkoušky. Zrno, které zapadlo do trní, možná vydrželo o něco déle, ale nakonec je zadusila pokušení způsobená starostmi, majetkem a potěšeními tohoto života. Ani jedno z nich nedospělo k tomu, aby vydalo úrodu. Trvalou úrodu neslo pouze...
 • Kázeň mladšího muže (Tt 2,6)
  Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní… (Tt 2,6)Když se trochu blíže podíváme na náš dnešní text, zjistíme, že vlastně jenom tento šestý verš mluví přímo k mladším mužům. V dalších dvou verších se Pavel obrací na Tita a ukazuje, jak má sloužit jako služebník Kristův. Ale nemyslím si, že bychom to mohli nějak jednoduše odtrhnout, spíš apoštola myšlenka na mladší muže vedla právě k Titovi, který má být vzorem. Mimochodem Titovi bylo v této době minimálně mezi...
 • Boží věrnost
  Věrnost vždy a ve všemNevěra je jedním z nejvýraznějších hříchů této zlé doby. Až na vzácné výjimky už není ve světě obchodu slovo muže závazkem. V oblasti lidských vztahů všude bují manželská nevěra, posvátné manželské svazky jsou rozbíjeny s takovou lehkostí, jako když člověk odkládá staré svršky. V církevním světě zase tisíce těch, kdo se se vší vážností zavázali kázat pravdu, tuto pravdu bez zábran napadají a popírají. Ani čtenář ani pisatel nemůže tvrdit, že je...
 • Kopí, které probodlo Krista!
  Nenávidět hřích neznamená se hříchu jenom vyhýbat – neboť to dělal i Bileám, a dokonce i tehdy, když byl v pokušení (Nu 22).Nenávidět hřích neznamená hřích jenom vyznávat – neboť to dělal faraon i Jidáš (Ex 10,16; Mt 27, 4).Nenávidět hřích neznamená se hříchu jenom bát – neboť strach z hříchu může být i tam, kde není žádná nenávist k hříchu.Nenávidět hřích neznamená jenom truchlit nad strašlivými účinky a důsledky hříchu – neboť dělal i Achab a Ninivští.Kdo se bojí hříchu kvůli peklu,...

Teologie

 • Odpověď Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
  Mezi Alešem Francem a mnou přetrvávají dobré, světsky řečeno gentlemanské vztahy. Je to můj bratr v Kristu. K některým výrokům v jeho recenzi se ale musím vymezit. Knihu jsem Alešovi Francovi poslal 11. září 2017 s tímto požadavkem:Aleši, bratře, právě jsem byl na poště a poslal...
 • Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14)
  Abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.Bůh zaslíbil Abrahamovi, že skrze něho dojdou požehnání všechny čeledi země. Zaslíbil Abrahamovi potomka, který bude tímto požehnáním, který bude Požehnaným i Pomazaným. Zaslíbil vykupitele, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchů, a tohoto lidu bude...
 • 6. Otázky a odpovědi | 2019
  Odpovědi na otázky položené účastníky Zímní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby. Na otázky odpovídají kazatelé (Daniel Adamovský, Marcus Denny, Jaroslav Kernal, Aleš Novotný a Pavel Steiger). Moderuje Jan Suchý.