Nepřehlédněte

 • Reformace č. 70

  Červenec 2020 | Ročník 8 | Číslo 71

  Pro církev reformovanou a stále se reformující.

   


  PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML


  Dělat radost Pánu

  Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. (Př 16,7)

  Potřebuji vědět, že svou cestou dělám radost Pánu. I potom budu mít nepřátele, ale nejspíš to bude právě proto, že snažím dělat to, co je správné. Ale pohleďte, jaké je to zaslíbení! Pán obrátí hněv lidí ke své chvále a upokojí je, aby mě neznepokojovali. Modlím se za to, abych až jednoho dne potkám smrt, které je nazvaná „posledním nepřítelem“ (1K 15,26), měl pokoj. Proto mě nechte dělat všechno pro to, abych ve všech věcech potěšil Pána.

  Charles Haddon Spurgeon

Zápas o duši

Reformovaný kazatel Jan Karafiát
Reformovaný kazatel Jan Karafiát (1846-1929) nepatří k často připomínaným postavám našich křesťanských dějin, ačkoliv byl v mnoha ohledech...
Citáty Knížete kazatelů o pekle
Nikdo nebyl ve svém srdci tak laskavý, jako Ježíš – a přesto to byl právě on, kdo učil tu strašlivou pravdu, že nekající hříšníci budou navždy...
Může být trestem pro nevěřící oddělení od Boha?
Odpověď  na dotaz čtenářeMilý bratře Martine,zdravím Tě a pokusím se odpovědět na Tvoji otázku, jak se projevuje oddělení od Boha pro člověka,...
Nepotřebujeme ustrašené rodiče
Věřili byste tomu, že mnozí, ne-li většina dnešních pracujících rodičů (obzvláš­tě matek) stráví stejné množství času rodičovskými aktivitami jako...
Z chlapce mužem – znaky mužství (1. Část)
Nedávno jsem se setkal se zajímavou otázkou: Kdy se z chlapce stane muž? Zjistil jsem, že se týká těch nejdůležitějších problémů, se kterými se...
Čtyři způsoby, jak mít osobní užitek ze čtení Bible
Boží slovo pro vásZpůsob, jakým k nám Bible promlouvá, se mi zdá zázračným. Slova Písma po­pi­sují konkrétní starosti lidí, kteří žili před...
Co říká Bible k genderové otázce?
V průběhu několika málo let jsme se všichni seznámili se slovem „transgen­der“. Transgender je člověk, který vnímá svou genderovou totožnost jako...
Kazatel Milíč z Kroměříže
Když stál v nadšení na kazatelně, jakoby se odštěpovaly jiskry, které zapadaly v srd­ce posluchačů, zaněcujíce zde očistný a povznášející plamen...
Pluralita v kázání
Souhlasím se svým přítelem Chuckem Gianottim v tom, co publikoval minulý týden na blogu BER (Biblical Eldership Resources, www.biblicaleldership.com...

Reformace

 • O neomylnosti Bible
  „Dr. Lloyd-Jones (1899-1981) byl ve 20. století služebníkem, který promlouval téměř prorocky o otázkách evangelikalismu. Lloyd-Jones si uvědomoval, že se evangelikalismus ve své touze ovlivnit širší společnost a inteligenci dopouští kompromisů, které povedou k nevyhnutelnému úpadku evangelizačního kázání a zbožného života. Na konferenci IFES (Mezinárodní společenství evangelikálních studentů) v roce 1971 mluvil dr. Lloyd-Jones na téma „Co je evangelikální?“ Když se zabýval jednotlivostmi,...
 • Jákobova mzda (Gn 30,25-43)
  Dnes bych chtěl začít otázkou, která souvisí právě s uctíváním. Jak můžeme vědět, že dnes na tomto místě uctíváme jediného pravého Boha? Víme to proto, že to někdo řekl? Nebo to víme proto, že se považujeme za křesťany? Protože jsme církev, a když se to jmenuje církev, tak tam prostě musí být uctíván ten jediný Bůh? Nebo to tak prostě cítíme? Je nám tady dobře, a proto to musí být pravda? Prožíváme, že to je duchovní, tak musí být uctíván Bůh? Jak to tedy je? Jak to můžeme poznat?Vzpomínáte na...
 • Jak se rozhoduje víra (Žd 11,23-26)
  Každého z nás staví život do situací, kdy se musí rozhodnout, a naše volby s sebou mnohdy nesou závažné důsledky. V roce 1920 udělal management baseballového týmu Boston Red Sox chybné rozhodnutí: prodal Babea Ruthe týmu New York Yankees. Když k nim Ruth přišel, udělal v deseti z dvanácti následujících sezón více homerunů, než celý tým Bostonu dohromady. Od roku 1918, kdy za ně hrál Ruth, nevyhráli Red Sox World Series ani jednou – až teprve tento týden! Roku 1938 prodali Joe Schuster a Jerry...
 • Zjevení milosti (Tt 2,11)
  Otázka působení Boží zachraňující milosti v našich životech nás vede ke druhému bodu. Kladl jsem otázku, zda vidíte působení Boží milosti ve svých životech – to je možné jen tehdy, pokud se vám dostalo zjevení milosti.Ukázala se Boží milost… (Tt 2,11)Boží milost se ukázala, nebo také zjevila. Myslím, že slovo „zjevení“ je vhodnější k popisu toho, co se stalo. Křesťanství je zjeveným náboženstvím. K Bohu nelze přijít jinak, než že se Bůh dá člověku poznat, že se člověku zjeví....
 • Boží milost
  Dokonalost Božího charakteruTato dokonalost Božího charakteru se vztahuje jen na vyvolené. Nikde ve Starém ani v Novém zákoně není Boží milost zmíněna ve spojení s lidstvem obecně, a s nižšími řády stvoření už vůbec ne. Liší se od „milosrdenství“, protože Boží milosrdenství se týká „všeho, co učinil“ (Ž 145,9). Milost je samostatný zdroj, ze kterého plyne Boží dobrá vůle, láska a spasení k Jeho vybranému lidu. Tato vlastnost Božího charakteru byla popsána Abrahamem...
 • Modlitba - nejzanedbávanější povinnost
  Někteří se vůbec nemodlí Ptám se, jestli se modlíš, protože ve víře neexistuje jiná tak zanedbávaná povinnost jako soukromá modlitba.Žijeme v době, kdy se obrovské množství lidí hlásí k náboženství. Máme více míst veřejných bohoslužeb než kdy dřív. Zúčastňuje se jich víc lidí než kdy dřív. Přesto navzdory veškerému tomuto veřejnému vyznávání věřím, že dochází k obrovskému zanedbávání soukromé modlitby. To je jedna z těch důvěrných výměn mezi Bohem a naší duší, kterou žádné...

Teologie

 • Skutečný virus
  Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořily mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto článku nebudu...
 • Koronavirus – otázky a odpovědi
  Poznámka redaktora The Gospel Coalition (odkud je článek převzatý):Kromě toho, že je Dr. Miguel Núñez pastorem v Mezinárodním baptistickém sboru v Santo Domingo, pracuje také více než 35 let jako lékař v oblasti vnitřního a infekčního lékařství. Působil také jako docent na Mount Sinai School...
 • Vděčnost navzdory okolnostem
  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,16-18)Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni z přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh...