Nepřehlédněte

 •  Žijeme v době, kdy se ztrácí schopnost rozlišovat mezi pravdou a lží a hlavně mezi dobrem a zlem. To, co je dobré, se dnes zavrhuje, a to, co je zlé, se dnes propaguje. 

Zápas o duši

Veškeré dobro
Můj Bože,pomohl jsi mi vidět,že ať už se těšíme a radujeme z jakéhokoli dobra,jak dobrý je ten, který ho dává a který ho také může vzít.Že...
OHLASY ČTENÁŘŮ
VÁŽENÍ V REDAKCI „POUTNÍKOVA ČETBA“!Objednávám u vás z knižního katalogu 2022 brožurku Ze stínu smrti do světla života v ...
JE ORWELLOVA NOVELA 1984 RELEVANTNÍ I DNES?
NÁSLEDOVÁNÍ REVOLUČNÍ STÁDADystopický román George Orwella z roku 1984 se může zdát v dnešní době zlověstně prorocký. Román 1984...
Recenze – Genderová ideologie
I.          O autoroviSharon James se narodila do věřícího prostředí rodičům jménem Errol a Lyn Hulseovi...
KŘESŤANSKÉ PŘÁTELSTVÍ: DAR OD PÁNA BOHA
Jeden z mých nejlepších přátel opustil tento svět. Byl to muž starší než já a žili jsme od sebe dost daleko – cesta trvala...
OCHRNUTÁ A POŽEHNANÁ
Moje nepravděpodobná cesta ke štěstíKdyž mě v noci probudí ostrá bolest, nejprve se podívám nahoru. Pokud digitální displej na stropě...
PROMLOUVÁ BŮH SKRZE SNY I DNES? (2. ČÁST)
Pokud tedy mají být sny platné i dnes, musí být spojeny s hlásáním evangelia. Jakékoli nahrazení evangelia sny podkopává samotnou podstatu...
Na základě kněžství
Zamyslete se nad těmito zajímavými slovy: „… na jeho [levitského kněžství] základě lid dostal Zákon“ (Žd 7,11 ČSP). Přinejmenším můžeme mluvit o...
CO JE TEOLOGIE NOVÉ SMLOUVY? (ČÁST 1)
Co je to teologie nové smlouvy? Existují tři pohledy na to, jak vše, co je uvedené v Bibli, zapadá dohromady. Prvním pohledem je teologie...

Reformace

 • Klamavost hříchu
  Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i...
 • Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)
  V našem výkladu knihy Genesis jsme se z Boží milosti dostali do třicáté druhé kapitoly. Ve dvacáté páté kapitole se Izákovi narodila dvojčata – Jákob a Ezau. Tam někde začíná náš příběh – resp. příběh Jákoba. Jákob byl druhorozeným z obou dvojčat, přesto měl podle Božího slibu dostat požehnání Abrahamovo a svým způsobem se tak stát prvorozeným. Bůh tak od začátku ukazuje, že nezáleží na tělesném narození, nezáleží na původu ani sociálním postavení, nezáleží na věku ani na tom,...
 • Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)
  John Gardner napsal: „Stojíme před řadou obrovských příležitostí – geniálně zamaskovaných za neřešitelné problémy.“ (Zdroj neznámý.) Před jakými zamaskovanými příležitostmi dnes stojíte? Někteří lidé uvěřili v Krista jako ve svého Spasitele, stojí ale před zamaskovanou příležitostí v podobě nějakého tvrdošíjného hříchu, který je neustále sráží na kolena. Slibují Bohu, že už to víckrát neudělají, a opět a opět selhávají. Jiní jsou pohlceni problémy v manželství nebo s dětmi. Nevidí před sebou...
 • Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)
  [Ukázala se Boží milost, která] … vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní… (Tt 2,12)Milostí jsme spaseni. Tato milost se zjevila a tato milost zachraňuje. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. Kontext nám jasně ukazuje, že se Bible tady neučí univerzalismus, ale tvrdí, že nikdy nikdo nebyl ani nebude zachráněn jinak, než milostí, tedy že všichni lidé, kteří jsou zachráněni, všichni spasení, jsou zachráněni jenom milostí.Milost, o které mluvíme, je...
 • Kristovo odpočinutí
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)Ve svém kázání na tato slova John Newton zdůraznil:„Účinek evangelia lze přirovnat k útočištným městům v Izraeli. Bylo obecně ctí a výsadou, že měli takové Bohem ustanovené svatyně, ale skutečnou jejich hodnotu poznalo a pocítilo jen několik málo jedinců. Jen ti, kdo se ocitli v situaci, kvůli které byla tato města k dispozici, je dokázali řádně ocenit. Stejné je to s ...
 • Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti
  Obrovský rozdílPtám se, jestli se modlíš, protože svědomitost v modlitbě je tajemstvím výjimečné svatosti. Mezi opravdovými křesťany existuje beze sporu obrovský rozdíl. Mezi tím nejpřednějším a nejposlednějším v Boží armádě je ohromná mezera.Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale...