Nepřehlédněte

 • Reformace č. 72

  Srpen 2020 | Ročník 8 | Číslo 72

  Pro církev reformovanou a stále se reformující.

   


  PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML


  Zemřeli ve víře

  Pohleď na epitaf všech těch požehnaných svatých, kteří zesnuli před příchodem našeho Pána. Nezáleží na tom, jak zemřeli, ale je na jediném, co mají společné, a co obsahuje ten nápis na jejich hrobu: „Ve víře zemřeli ti všichni“ (Žd 11,13). Ve víře žili. V ní nacházeli útěchu i radu, víra byla jejich motivací a podepírala je. V téže duchovní milosti zemřeli a završili svůj život lahodnou písní, kterou již dříve tak dlouho zpívali. Když umírali, nespoléhali na své tělo ani své vlastní úspěchy. Nikam se nepohnuli od toho, jak byli kdysi přijati Bohem, ale setrvali na cestě víry až do konce.

  Charles Haddon Spurgeon

Zápas o duši

Reformovaný kazatel Jan Karafiát
Reformovaný kazatel Jan Karafiát (1846-1929) nepatří k často připomínaným postavám našich křesťanských dějin, ačkoliv byl v mnoha ohledech...
Citáty Knížete kazatelů o pekle
Nikdo nebyl ve svém srdci tak laskavý, jako Ježíš – a přesto to byl právě on, kdo učil tu strašlivou pravdu, že nekající hříšníci budou navždy...
Může být trestem pro nevěřící oddělení od Boha?
Odpověď  na dotaz čtenářeMilý bratře Martine,zdravím Tě a pokusím se odpovědět na Tvoji otázku, jak se projevuje oddělení od Boha pro člověka,...
Nepotřebujeme ustrašené rodiče
Věřili byste tomu, že mnozí, ne-li většina dnešních pracujících rodičů (obzvláš­tě matek) stráví stejné množství času rodičovskými aktivitami jako...
Z chlapce mužem – znaky mužství (1. Část)
Nedávno jsem se setkal se zajímavou otázkou: Kdy se z chlapce stane muž? Zjistil jsem, že se týká těch nejdůležitějších problémů, se kterými se...
Čtyři způsoby, jak mít osobní užitek ze čtení Bible
Boží slovo pro vásZpůsob, jakým k nám Bible promlouvá, se mi zdá zázračným. Slova Písma po­pi­sují konkrétní starosti lidí, kteří žili před...
Co říká Bible k genderové otázce?
V průběhu několika málo let jsme se všichni seznámili se slovem „transgen­der“. Transgender je člověk, který vnímá svou genderovou totožnost jako...
Kazatel Milíč z Kroměříže
Když stál v nadšení na kazatelně, jakoby se odštěpovaly jiskry, které zapadaly v srd­ce posluchačů, zaněcujíce zde očistný a povznášející plamen...
Pluralita v kázání
Souhlasím se svým přítelem Chuckem Gianottim v tom, co publikoval minulý týden na blogu BER (Biblical Eldership Resources, www.biblicaleldership.com...

Reformace

 • Krmit ovce nebo bavit kozly?
  Zlo je mezi vyznavači Pána tak hrubé ve své drzosti, že ho ani ten nejvíce krátkozraký křesťan nemůže přehlédnout. Během posledních několika let se toto zlo rozšířilo alarmujícím tempem. Jako kvas prokvasilo celé těsto!Je jen málo chytřejších věcí, které ďábel nastražil na církev, než jeho našeptávání církvi, že součástí jejího poslání je poskytnout lidem zábavu, aby byli získáni. Namísto vysvětlování evangelia církev postupně tlumila své svědectví, potom zamrkala a vymluvila se na povrchnost...
 • Jákob opět utíká (Gn 31,1-54)
  Jákob už je dvacet let ze svého domova. Dvacet let slouží u Lábana. Prvních čtrnáct let sloužil za své ženy a dalších šest let sloužil za stáda. Nyní jsme na konce těchto dvaceti let a před námi se otevírá nová etapa Jákobova života. Podobný nový začátek jsme viděli v předchozí kapitole. Po čtrnácti letech služby Jákob vidí, že se přiblížil čas, kdy se vrátí do své země, do domu svého otce. Ale nechtěl a myslím, že ani nemohl odejít s prázdnou. Potřeboval se postarat o svou rodinu,...
 • Víra, která zdolává překážky (Žd 11,27-29)
  Peter Cameron Scott byl talentovaný mladý pěvec, jehož snem bylo stát se hvězdou operní scény. Jednoho dne stoupal po schodišti opery, aby se přihlásil na inzerát hledající zpěváky do sboru, když se náhle ocitl před klíčovým rozhodnutím svého života. Ruth Tuckerová o tom vypráví (R. Tuckerová: From Jerusalem to Irian Jaya [Zondervan], s. 300): Věnuje svůj život honbě za vlastní slávou a potleskem v záři reflektorů zábavního světa, nebo jej zasvětí službě Bohu bez ohledu na to, v jak skromných...
 • Rozsah milosti (Tt 2,11)
  Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem…  (Tt 2,11)Dvě věci v samotném textu velmi jasně vymezují rozsah Boží milosti. Zjevení milosti a účinek milosti dobře ukazují, komu je milost dána. Všem, kterým je zjevena Boží milost, přináší tato milost spásu. Nebude ani jeden, kdo by byl spasen a nebyla mu zjevena Boží milost. A spasen nebude nikdo, komu Boží milost nebyla zjevena. Proto jsem se vás ptal, zda vidíte dílo Boží milosti ve svých životech, zda ho rozpoznáváte, zda...
 • Kristovo pozvání
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. (Mt 11,28-30)Vyznávající křesťané sice znají tato slova dobře, přesto však je zde naléhavá potřeba je pečlivě prozkoumat. Jen několika málo textům Božího slova se dostává takového povrchního zacházení. Někteří sice připouštějí, že tyto verše volají po...
 • Modlitba je zdrojem velikého povzbuzení
  Bůh je připravenPtám se, zda se modlíš, protože modlitba je skutkem víry, z něhož plyne veliké povzbuzení.Z Boží strany je všechno připraveno tak, aby modlitba byla co nejjednodušší, a stačí, aby se o ni lidé pokusili. Na jeho straně je všechno hotovo. Každé námitce předešel. O každou těžkost se postaral předem. Pokřivená místa narovnal a hrubá místa vyhladil. Člověk, který se nemodlí, nemá žádnou výmluvu.Existuje cesta, jíž se každý člověk, ať je sebehříšnější a sebenehodnější, může...

Teologie

 • Skutečný virus
  Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořily mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto článku nebudu...
 • Koronavirus – otázky a odpovědi
  Poznámka redaktora The Gospel Coalition (odkud je článek převzatý):Kromě toho, že je Dr. Miguel Núñez pastorem v Mezinárodním baptistickém sboru v Santo Domingo, pracuje také více než 35 let jako lékař v oblasti vnitřního a infekčního lékařství. Působil také jako docent na Mount Sinai School...
 • Vděčnost navzdory okolnostem
  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,16-18)Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni z přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh...