Anglický nonkonformista, puritán a kazatel. Charles Spurgeon o něm napsal:

Všechny jeho spisy a kázání jsou plné zdravého učení, praktické moudrosti a vynikajících aplikací. Jeho opravdová zbožnost, skvělé postřehy, praktické ilustrace a krása jeho vyjadřování z něj dělají jednoho z nejpůsobivějších puritánských autorů.

V období restaurace Stuartovců si získal věhlas jako kazatel, a poté, co se v roce 1662 odmítl podřídit zákonu o jednotné bohoslužbě, musel kvůli tomu opustit místo kazatele v kostele u sv. Štěpána. Kázat ovšem nepřestal – nevynechal žádnou příležitost a kázal po domech, ve stodolách, pod širým nebem, zkrátka všude, kde to bylo možné.

Později si pronajal velký sál, v němž pořádal veřejná shromáždění a zval každého, kdo byl ochoten naslouchat. Po roce 1672 získal povolení kázat v Crosby House, který patřil ochránci nonkonformistů Johnu Langhamovi. Zde působil až do chvíle, kdy mu selhalo zdraví a musel odejít na odpočinek. Uchýlil se do Barnstonu v Essexu, kde také zemřel. Pán ho odvolal ve chvíli, kdy se v soukromí modlil.

– jk –