V příloze najdete přetištěný starý dokument, který byl zveřejněn na webových stránkách Církve bratrské a pochází z archivu této církve.

Jedná se o krátký leták ze začátku 20. století, který měl sloužit křesťanům k tomu, aby se dobře připravili na společné shromáždění. Je to vlastně takový pastorační návod k tomu, jak získat co největší užitek z bohoslužby.

Leták přetiskujeme v takové podobě, abyste ho mohli snadno okopírovat a používat ho ve svém vlastním místním sboru.

Ti, kteří nás předešli ve víře, měli velikou moudrost a my se od nich můžeme mnohému dobrému naučit.

Modlíme se za to, aby také vám, našim čtenářům, následující text posloužil k lepšímu následování  našeho Pána Ježíše Krista.

Soubor: 
Obrázek: