Díky Pánu, na českém křesťanském knižním trhu existuje kniha, která je tak potřebná, především tedy pro nás ženy. Jedná se o knihu americké autorky Marthy Peace, Znamenitá žena.

Jistě knihu sami v Duchu svatém dobře posoudíte, přesto bych si dovolila pár postřehů (v rámci práce na knize jsem ji četla několikrát a znám i reakce žen, které měly možnost knihu přečíst): především, kniha vychází z biblického učení, které se týká předně žen, ale také křesťanů obecně. Některé její části by tedy mohl číst kdokoli a měl by z toho užitek. Kniha klade silný důraz na život a službu pro Krista a povzbuzuje (ne přikazuje) ženy, aby plnily jejich důležitou životní úlohu, tak jak ji Bůh pro ženy již při stvoření zamýšlel a jak ji představuje v Bibli. Radí ženám, jak se zachovat ve svízelných životních situacích nebo zkouškách, do kterých se mohou dostat, znovu s důrazem na spolehnutí se na Krista, který je miluje a nikdy na své věrné nezapomíná. Značná část knihy je věnována též podřízenosti ženy, jenž má být dobrovolná a radostná a opět především pro Krista – k takovým se Bůh hlásí i tehdy, kdy se nám, ženám, situace zdá být neřešitelná. Kniha se částečně zabývá i extrémními případy tlaků, kterým mohou být ženy vystaveny (týrání apod.), a přidává několik rad. Toto téma však není ani nemůže být zpracováno vyčerpávajícím způsobem – takové ženy potřebují individuální péči.

Kniha oslovuje ženy různých věkových kategorií, nacházející se v různých životních situacích. Pro jedny je povzbuzením do další věrné služby, pro jiné může být impulsem, aby se ohlédly zpět, hodnotily, případně i vyznávaly a činily pokání.

Znamenitá žena je jednou z nejprodávanějších knih nakladatelství Poutníkova četba. Přichází k vám už potřetí v opraveném vydání. Kéž vám její četba přinese veliký duchovní užitek.