Reformace č. 39

Verze pro tisk

„…lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život.“ (Ž 17,14)

Velký podíl, který mají bezbožní ve věcech tohoto světa, ukazuje spravedlivým, jak malá je jeho cena v Božích očích. Proto On bohatě obdařuje těmito věcmi své nepřátele a odpírá je svým dítkám. Není to proto, že by miloval, nebo dával přednost svým nepřátelům, ale poněvadž tyto věci, jež jim dává, jsou v Jeho očích bezcenné a chce tedy, aby i Jeho vyvolení se učili, dle toho, jak On je rozděluje, hledět na ně právě tak, jako On. Nechce, aby v nich viděli své štěstí, ale aby je považovali za obyčejný projev přízně všemu stvoření, lidem dobrým i zlým, nepřátelům i přátelům.

Daniel Wilcox (1676-1733)