Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2. Timoteovi 3,16-17)

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. (Koloským 3,16) 

Naše moudrost by se neměla vyznačovat ničím jiným než ochotou přijímat s pokornou učenlivostí - a přinejmenším bez nalezení chyby - všechno, čemu Svatá Písma učí. (Jan Kalvín 1509-1564)

Ale měli jsme Boží slovo Ken Ham
Proč nečteš svou Bibli? Jim Elliff
Mám Bibli – co ještě potřebuji? Ken Ham
Mám Bibli, víc nepotřebuji – dopis čtenáře a odpověď Jan Suchý
2. Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu | 2017 (video) Pavel Steiger
Vitální luxus Richard Doulière
Bitzer byl bankéř! John Piper
Pastoři trpí podvýživou z nedostatku Slova Paul Washer
Důležitost Božího slova Jaroslav Kernal
2. Sola Scriptura & spasení | 2015 (video) Lance Roberts
1. Námitky proti Sola Scriptura | 2015 (video) Jaroslav Kernal
Písmo a pokora Boží Robert Sheehan
Jedině Písmo Michael Kruger
První, nejdůležitější, hlavní a základní věci v křesťanství! John Charles Ryle
Rozlišuj, nebo zemřeš! Aleš Novotný
Svatá Písma redakce
Není jedno, co čteme Jaroslav Kernal
Sola Scriptura – Jedině Písmo Jerry Farnik
Milostný dopis, který vám poslal Bůh Thomas Watson
Obstáli by evangelisté před soudem jako hodnověrní svědkové? (video) Daniel Spratek
Jsou evangelia důvěryhodná? (video) Dirk Jongkind
Pověření vyplývající z bezchybnosti Bible: Výkladové kázání John MacArthur
Podivuhodné věci z tvého slova - Ž 119,18 John Piper
Římskokatolické způsoby myšlení pronikající do evangelikalismu Richard Bennett
Písmo svaté (3) Alois Adlof
Dostatečnost Písma (video) Todd Dick
Nebral Boží slovo vážně Jaroslav Kernal
4. Vyvýšenost Krista skrze Boží slovo (Ko 3,16-17) | 2012 (mp3) Jaroslav Kernal
Samotné Písmo Jan Amos Komenský
Kdybyste věřili Mojžíšovi ... Jaroslav Kernal
3. Sola Scriptura - Jedině Písmo | 2011 (mp3) Jerry Farnik
3. Sola Scriptura - Jedině Písmo | 2011 (video) Jerry Farnik
Přebývání ve Slově Jaroslav Kernal
Luther a Kalvín o autoritě Bible J. W. Robbins
Odkud se v církvi bere falešné učení Jan Amos Komenský
Písmo, které četl Ježíš Michal Klus
O toleranci a fundamentalismu Pavel Steiger
Stručná obhajoba principu Sola Scriptura reformovaný
Můžeme důvěřovat Bibli? R. J. Sheenan
Křesťanská dogmatika Petr Krákora
Učení o Bohu a o Písmu - Bůh a Boží slovo (mp3) Richard C. Gamble
Učení o Písmu - Boží slovo (mp3) Richard C. Gamble
Učení o Písmu - Písma Nového zákona (mp3) Richard C. Gamble
Ohrožuje Bible mravnost mládeže? redakce
Zákon vyloučeného sporu Phil Johnson
Zvěstování čistého Božího slova Ota Vožeh
Jednotnost a návaznost Bible (1) Pavel Steiger
Vydání a překlady (2) Pavel Steiger
Bible a její kritika (3) Pavel Steiger
Jedinečnost a spolehlivost Bible (4) Pavel Steiger
Co znamená slovo biblický? Jan Hábl
Inspirace a původ Bible (5) Pavel Steiger
Původ Bible (6) Pavel Steiger
Původ Bible (7) Pavel Steiger
Jak byla Bible sestavena (8) Pavel Steiger
Může Bible obsahovat chyby? (9) Pavel Steiger
Může Bible obsahovat chyby? (10) Pavel Steiger
Bible je nemravná kniha Klára Steigerová
Kritika Bible Klára Steigerová
Je Bible stále závazná? Peter Masters
Bible v proměnách času Klára Steigerová
Liberalismus versus fundamentalismus Pavel Steiger
Bible na lavici obžalovaných nikdy nebude - šek -