2. Boží svébytnost & lidská závislost | Štěpán Rucki (Zimní konference 2014)

3. Boží svatost & lidská hříšnost | Jerry Farnik (Zimní konference 2014)

4. Boží spravedlnost & lidská nespravedlnost | Jan Šichula (Zimní konference 2014)

5. Boží svrchovanost & lidská omezenost | Radek Kolařík (Zimní konference 2014)

6. Boží dobrota & lidská zkaženost | Jaroslav Kernal (Zimní konference 2014)