Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal
Mocné působení Ducha - láska mezi věřícími (Ef 3,17-18) (video) Aleš Novotný
Hřích, který nebude odpuštěn? Radovan Hynek
Dílo Boží trojice v oslavení (5) (video) Jaroslav Kernal
Dílo trojjediného Boha v posvěcení (4) (video) Marcus Denny
Dílo Boží trojice ve spasení | Radek Kolařík (Zimní konference 2016) (video) Radek Kolařík
Dílo trojjediného Boha ve stvoření (2) (video) Jan Suchý
Důležitost učení o Trojici (1) (video) Pavel Steiger
Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení (video) Justin Peters
Výzva k duchovnímu rozlišování 2 - Pokřivené projevy (video) Justin Peters
Problematika cessationismu (Tom Pennington) Tom Pennington
Duch v Janových spisech - J 16, J 20, 1J 2 (16) (mp3) Don Carson
Duch v Janových spisech - J 14-16 II. (15) (mp3) Don Carson
Duch v Janových spisech - J 14-16 I. (14) (mp3) Don Carson
Duch v Janových spisech - J 7,37-39 (13) (mp3) Don Carson
Cizí oheň – John MacArthur Mike Riccardi
Spasení je dílem Ducha svatého - 1 Te 1,5 (mp3) Petr Papež
Spasení je dílem Ducha svatého (1 Te 1,5) (video) Petr Papež
Jako když kape kohoutek Scott Oliphint
Posvěcení – Působení Ducha svatého III. (21) Alois Adlof
Působení Ducha svatého II. (20) Alois Adlof
Působení Ducha svatého (19) Alois Adlof
Duch svatý (18) Alois Adlof
Pavlova náprava mluvení v jazycích Pavel Steiger
Dar jazyků Tomáš Novotný
Křest ohněm Pavel Steiger