3 důvody, proč neděle není křesťanská sobota Stephen Wellum
Dějiny dogmatu - úvod (1) (mp3) Donald Fortson
Apoštolští otcové a apologetové (2) (mp3) Donald Fortson
Křest, Večeře Páně a pronásledování (3) (mp3) Donald Fortson
Rané heretické skupiny (4) (mp3) Donald Fortson
Otázka autority (5) (mp3) Donald Fortson
Arius a Nikájský koncil (6) (mp3) Donald Fortson
Koncil v Konstantinopoli (7) (mp3) Donald Fortson
Role Marie (8) (mp3) Donald Fortson
Augustin a Pelagius (9) (mp3) Donald Fortson
Augustin a donatisté (10) (mp3) Donald Fortson
Byzantská teologie, mnišství (11) (mp3) Donald Fortson
Byzantská teologie - 2. část (12) (mp3) Donald Fortson
Papežství (13) (mp3) Donald Fortson
Středověká teologie - 1. část (14) (mp3) Donald Fortson
Středověká teologie - 2. část (15) (mp3) Donald Fortson
Pozadí reformace, Martin Luther - 1. část (16) (mp3) Donald Fortson
Martin Luther - 2. část (17) (mp3) Donald Fortson
Martin Luther - 3. část, Ulrich Zwingli (18) (mp3) Donald Fortson
Anabaptisté (19) (mp3) Donald Fortson
Reformace v Anglii, Jan Kalvín - 1. část (20) (mp3) Donald Fortson
Jan Kalvín - 2. část (21) (mp3) Donald Fortson
Jan Kalvín - 3. část (22) (mp3) Donald Fortson
Tridentský koncil (23) (mp3) Donald Fortson
Puritáni a baptisté (24) (mp3) Donald Fortson
Pietismus, Phillipp Jacob Spener, John Wesley (25) (mp3) Donald Fortson
John Wesley - 2. část, Osvícenství - 1. část (26) (mp3) Donald Fortson
Osvícenství - 2. část, Friedrich Schleiermacher (27) (mp3) Donald Fortson
Klasický liberalismus (28) (mp3) Donald Fortson
Neoortodoxie a evangelikalismus (29) (mp3) Donald Fortson
Teologie ve 20. století (30) (mp3) Donald Fortson