Jen když se zvěstuje Kristus! (Fp 1,12–18) Jan Suchý
Můžeme důvěřovat Evangeliím? II. Štěpán Rucki
Pokračující dílo Kristovo Timothy Cross
Jak vzkříšení mění vše Adrian Warnock
Pán Ježíš Kristus Jan Suchý
Kristova ochota pomáhat Arthur W. Pink
Ježíš Kristus navždy změnil svět Peter Hammond
Dokonalý Zachránce hříšníků Karel Trnka
Kristovo přátelství Arthur W. Pink
Kristova prolitá krev Peter Hammond
Spasitelství Krista Arthur W. Pink
Ježíš ve Starém zákoně II. Rick Phillips
O kříži před křížem (Ž 22,1–32) Jaroslav Kernal
Kristovo vykoupení Arthur W. Pink
Vycházející z výsosti Jaroslav Kernal
Ježíš ve Starém zákoně (1) Rick Phillips
Vánoční zamyšlení Jaroslav Kernal
Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway (video) Tim Convey
Kristovo zavržení Arthur W. Pink
Kristovo poddanství Arthur Pink
Dokonale vítězíme! Jan Suchý
Stačil kříž pro všechny? Jim Ellis
Vezmu vás k sobě John MacDuff
Kristovo bytí Arthur Pink
4. Dorůstání do plnosti Kristova lidství | 2017 (video) Daniel Adamovský
3. Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk | 2017 (video) Ján Šichula
1. Výlučnost Krista ve všem, co jest | 2017 (video) Jan Suchý
Kristovo lidství Arthur Pink
Kristova záře Arthur Pink
Kněz, jakého jsme potřebovali (Žd 5,1-10) Steven Cole
Kristova plnost Arthur Pink
Dokonalý Beránek! Pavel Borovanský
Odmítejte zákonictví, držte se Krista (Ko 2,16-19) Steven Cole
5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016 (video) Jaroslav Kernal
4. Dílo trojjediného Boha v posvěcení | 2016 (video) Marcus Denny
3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016 (video) Radek Kolařík
2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření | 2016 (video) Jan Suchý
1. Důležitost učení o Trojici | 2016 (video) Pavel Steiger
Ježíš – král pravdy (J 18,33-38) Steven Cole
Pět omylů, které plynou z vynechání Krista John Hendryx
Abychom vydrželi, uvažujme o Ježíši (Žd 3,1-6) Steven Cole
Svědectví o Kristu (J 3,11-12) Arthur Pink
Ježíš, náš bratr a Spasitel (Žd 2,11-15) Steven Cole
Jaký je teologický a praktický význam Kristova vzkříšení? Tom Hicks
Vzkříšení Krista Jaroslav Kernal
Synovo prvenství (Žd 1,2b-3) Steven Cole
Ukřižovaný Kristus Charles Haddon Spurgeon
Cele Bůh, cele člověk Arthur Pink
Ježíš, který rozděluje (J 7,40-52) Steven Cole
Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení (video) Justin Peters
Poznáte je po ovoci… Jaroslav Kernal
Jistota spasení - 1J 2,18-19 (28) (mp3) Don Carson
Oběť smíření - 1J 1-2 I. (25) (mp3) Don Carson
Oběť smíření J 12 (24) (mp3) Don Carson
Oběť smíření - J 11 II. a J 10 (23) (mp3) Don Carson
Oběť smíření - J 6 II. a J 11 I. (22) (mp3) Don Carson
Oběť smíření J 6 I. (21) (mp3) Don Carson
Oběť smíření J 1 (Zj 5 a 12) III. (20) (mp3) Don Carson
Oběť smíření - J 1 (Mt 11 a Zj 4) II. (19) (mp3) Don Carson
Syn Boží - J 5,16-30 I. (5) (mp3) Don Carson
Úvod - J 1,1-18 I. (1) (mp3) Don Carson
03 Bez Adama není Krista (video) Peter Vajda
Nové tělo vzkříšeného Krista Stanislav Kaczmarczyk
Kdo je v Kristu... Jaroslav Kernal
Dvojí stav (16) Alois Adlof
Ježíš Kristus (15) Alois Adlof
Jaké má Bůh potěšení ve svém Synu (Mt 17,5) John Piper
Vyvýšenost Krista v evangelizaci - Ko 4,2-6 Pavel Steiger
Poznej skutečného Ježíše (video) John Blanchard
Deset důvovů proč věřit, že Kristus vstal z mrtvých Biblická knihovna
1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012 (video) Marcus Denny
1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012 (mp3) Marcus Denny
Kdo je ten právě narozený král? - Iz 9,1-6 Jaroslav Kernal
Židovství Ježíše Krista Marta Pešková
Vědečtí prognostici a tesař Ježíš Stanislav Kaczmarczyk
Lepší kněz pro vyšší smlouvu Steven Cole
Učení o Kristu - Kristova osoba (mp3) Richard C. Gamble
Učení o Kristu - Kristova osoba (mp3) Richard C. Gamble
Učení o Kristu - Kristovo Božství (mp3) Richard C. Gamble
Učení o Kristu - Kristovo vtělení (mp3) Richard C. Gamble
Učení o Kristu - Kristovo ponížení (mp3) Richard C. Gamble
Učení o Kristu - Kristovo vyvýšení (mp3) Richard C. Gamble
Učení o Kristu - Požehnání pro věřící (mp3) Richard C. Gamble
Proroctví o Kristově narození Daniel Spratek
Ukřižování a teorie mdloby Charles Colson
Za koho Ježíš zemřel Don McKinney
Kristus ukřižovaný, naše chlouba John Piper
Aby intelektuálové poznali Krista Steven Cole
Je morálnost dostačující? J. D. Jess
Velikonoční zamyšlení Pavel Steiger
Kdo je Ježíš? Ken Ham
Ježíš Kristus (16) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (15) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (14) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (13) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (12) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (11) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (10) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (9) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (8) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (7) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (6) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (5) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (4) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (3) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (2) Pavel Steiger
Ježíš Kristus (1) Pavel Steiger
Byl Ježíš chybující? Steiger Pavel