Výlučnost Krista ve všem, co jest | Jan Suchý (Zimní konference 2017)

Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu | Pavel Steiger (Zimní konference 2017)

Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk | Ján Šichula (Zimní konference 2017)

Dorůstání do plnosti Kristova lidství | Daniel Adamovský (Zimní konference 2017)

Kristovo místo v církvi | Jaroslav Kernal (Zimní konference 2017)