Dostatečnost Písma v poradenství

Verze pro tisk

03 Dostatečnost Písma v poradenství | Todd Dick

Jak radit lidem, kteří mají obtížné problémy nebo procházejí nějakou krizí? Dr. Dick ukáže, že Písmo zcela postačuje, aby nám poskytovalo vedení a dávalo potřebné odpovědi.