Je mezinárodně známý křesťanský kazatel, učitel, apologet a autor. Napsal na 30 publikací mezi něž patří i dvě v Británii nejužívanější podání evangelia - kniha Vyrovnaný s Bohom a brožura Nejzávažnější otázky, které se vydalo více než 14 milionů kopií v 60 jazycích. Jeho stěžejní publikace Věří Bůh v ateisty?, vydaná v roce 2000, byla zvolena Nejlepší křesťanskou knihou roku 2001 v britské soutěži UK Christian Book Awards a okamžitě se stala bestsellerem, popisovaná jako "vynikající obrana víry v Boha". Mezi jeho další publikace patří Poznej skutečného Ježíše, Evoluce: fakta nebo fikce, Truth for Life, Whatever Happened to Hell, and The Beatitudes for Today.

Co je tajemstvím pro Vaši dobrou fyzičku? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jaké místo mají v evangelizaci scénky a další zábavné prvky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Biblické poradenství a psychologie? (video) John Blanchard, Todd Dick
Nezávislé sbory, denominace a ekumena? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je v kázání místo na osobní zkušenosti? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je dobré kázat tématicky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Odkud pochází morálka a etika? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jak chápete jistotu spasení? (video) John Blanchard, Todd Dick
Poznej skutečného Ježíše (video) John Blanchard
Věří Bůh v ateisty? (video) John Blanchard