Je mezinárodně známý křesťanský kazatel, učitel, apologet a autor. Napsal na 30 publikací mezi něž patří i dvě v Británii nejužívanější podání evangelia - kniha Vyrovnaný s Bohom a brožura Nejzávažnější otázky, které se vydalo více než 14 milionů kopií v 60 jazycích. Jeho stěžejní publikace Věří Bůh v ateisty?, vydaná v roce 2000, byla zvolena Nejlepší křesťanskou knihou roku 2001 v britské soutěži UK Christian Book Awards a okamžitě se stala bestsellerem, popisovaná jako "vynikající obrana víry v Boha". Mezi jeho další publikace patří Poznej skutečného Ježíše, Evoluce: fakta nebo fikce, Truth for Life, Whatever Happened to Hell, and The Beatitudes for Today.

Kalvinismus a evangelizace: přátelé nebo nepřátelé? John Blanchard
Co je tajemstvím pro Vaši dobrou fyzičku? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jaké místo mají v evangelizaci scénky a další zábavné prvky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Biblické poradenství a psychologie? (video) John Blanchard, Todd Dick
Nezávislé sbory, denominace a ekumena? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je v kázání místo na osobní zkušenosti? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je dobré kázat tématicky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Odkud pochází morálka a etika? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jak chápete jistotu spasení? (video) John Blanchard, Todd Dick
Poznej skutečného Ježíše (video) John Blanchard
Věří Bůh v ateisty? (video) John Blanchard