Blaze muži, který … si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. (Ž 1,2)

Je nemožné představit si blahoslaveného člověka, který není zároveň člověkem Božího Slova. Má neukojitelný hlad po Pánově Slově. Miluje Bibli a přemýšlí nad ní dnem i nocí. Tak obohacuje svůj život a stává se zdrojem požehnání také pro druhé.

Blahoslavený člověk si oblíbil Hospodinův zákon. Není pod zákonem – pod jeho prokletím a odsouzením, ale je v něm. Touží být v Božím Slově a podřizovat mu svůj život.

Dokonce touží ještě po něčem větším – rozjímat nad ním. Číst ho, den za dnem a rozjímat nad ním, noc za nocí. Bere text a zůstává v něm celý dlouhý den a dokonce i v noci. Rozjímá nad ním nejen tehdy, když nemůže spát, ale dokonce i tehdy, kdy by mohl – raději vymění sladkost spánku (Kaz 5,1) za sladkost Božího slova (Ž 19,10-11).

  • Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. (Ž 119,97)

Když se věci daří, zpívá žalmy, a když se věci nedaří, tak si připomíná zaslíbení z Žalmů.

Boží Slovo je mocné a živé. Je jako jogurtové kultury, které potřebujeme k tomu, aby naše trávení dobře fungovalo. My o nich skoro nevíme a příliš si neuvědomujeme jejich přítomnost, když jíme jogurt, ale tyto mikroorganismy pracují uvnitř našeho těla. A odvádí tam dobrou práci.

Podobně je to s Božím Slovem. My se jím sytíme a často se navenek nic neděje. Ale Boží Slovo pracuje uvnitř nás. Přichází nám na mysl a proměňuje ji. Naklání naše srdce k Božím věcem.

  • Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Joz 1,8)

Pánův zákon je denním chlebem skutečných věřících. Každý z nás má tu ohromnou výsadu mít doma celé napsané Boží Slovo a každý den z něj čerpat. Přesto – jak smutný pohled nabízíme nebeským andělům, kteří se mají od církve učit Boží moudrosti, když nejsme jako Berojští, kteří každý den zkoumali Písmo. Jak malé požehnání získáváme z textu Božího Slova.

Zamilovali jsme si Bibli? Používáme ji k vlastnímu sycení i k nasycení druhých? Nechci, aby to vyznělo tak, že Boží Slovo je nějakou magickou formulkou, která nás rázem přenese do přítomnosti Pána. To rozhodně ne. Duchovní růst není přímo úměrný znalostem Písma, ale bez Písma není žádný duchovní růst.

Možná se někteří z nás můžeme prokázat životem v čistotě, protože se nechceme řídit radami svévolníků, ale dovolte mi zeptat se vás – oblíbili jste si Hospodinův zákon? Toužíte přebývat v Jeho Slově? Studujete Boží Slovo? Sytíte se jím? Je vaším rádcem, vodítkem, pomocníkem při vašem každodenním rozhodování? Moji milí, jestliže to tak není, potom zaslíbení a požehnání prvního žalmu není pro vás.