(The Shining Light, 1920)

  • Ona učinila, co měla! (Mk 14,8)
  • Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. (1K 4,2)

Nejsou to velké věci, které po nás Bůh vyžaduje – naším posláním není dělat velké věci. Bůh žádá jenom to, abychom byli věrní ve svých každodenních povinnostech. To znamená, že:

1. každou svou práci děláme tím nejlepším způsobem, jak je to jen možné,

2. usilujeme o co nejlepší vztahy v našem životě,

3. neochvějně stojíme na místě, kam nás Bůh postavil, odoláváme pokušení, v pravdě a oddaně následujeme Boha,

4. vším způsobem naplňujeme své poslaní podle milosti, která nám je dána, používáme každý dar a talent k Boží slávě a pro dobro druhých.

Svět oceňuje úspěch.

Bůh oceňuje věrnost.

  • Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1Pt 4,10)
  • Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. (Mt 25,23)