Dobrý den, bratře Michalko.

Shlédl jsem Vaši prezentaci v pořadu České televize "Den D" z 18. května a upřímně jsem se zhrozil. Již nyní většina populace naší země vyjadřuje svoji nedůvěru církvím. Mnoho lidí si myslí, že křesťané nejsou příliš chytří a jde jim hlavně o ty peníze ze státního rozpočtu. Také díky Vám si nyní mohou - a právem - myslet, že křesťané jsou nejen hloupí, ale že jsou přímo neschopní hlupáci.

Nevím, zda si to uvědomujete, ale svým počinem jste spolu se svým kolegou uvedli jméno našeho Spasitele v pohanění - nejenom tím, že ho chcete používat jako obchodní značku (podobně jako MacDonald), ale také svým diletantstvím, svou nepřipraveností, nabízením věcí, které nejsou (což je podvod). Toto vše jste udělali před zraky tisíců televizních diváků, kteří se již tak dívají na křesťany velmi negativně.

Skutečně jste si nemohli vybrat lepší načasování - v době, kdy se církve v naší zemi snaží urvat miliardy v tzv. restitucích a v majetkovém vyrovnání, představujete další skupinu křesťanů, kteří jdou znovu z někoho "tahat prachy" - a to rovnou na plat manažera.

Jako Váš bratr v Kristu Vás prosím, abyste činil pokání a tak jako jste veřejně zostudil našeho Pána i jeho Nevěstu, abyste se také veřejně omluvil a vyvodil ze svého jednání důsledky, tedy zvážil své další setrvání na místě předsedy KAM.

Nedopusťte, abyste došel na místo, na něž došel i král Saul, kdy veřejně svými ústy hlásal zachovávání Božího slova (1 S 15,13), ale bečení ovcí a bučení dobytka ho usvědčovalo z toho, že jeho jednání se od jeho vyznání výrazně liší. Saul dělal věci tak, aby se zalíbil lidem (1 S 15,24), a to ho staví mezi falešné učitele a proroky (2 Tm 4,3). Jděte do Božího slova a přesvědčte se, že Bůh má dost moci a síly, zajistit své dílo naprosto dostatečně. Nepotřebuje k tomu peníze nevěřících lidí, nepotřebuje dělat byznys, aby zajistil své služebníky.

Boží slovo nás vede k tomu, aby ti, kdo stojí ve veřejné službě, byli napomínáni veřejně - o to více, je-li jejich provinění veřejné. Proto musím poslechnout a upozornit Vás, že i tento dopis je veřejným, otevřeným, dopisem.

S pozdravem

Jaroslav Kernal


Na blogu autora naleznete také odpověď Milana Michalka na tuto výzvu a následnou reakci.