Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. (Ž 17,4)

Když satan na nás prudce útočí a jsme-li velmi pokoušeni osidly, které klade naší duši, když na nás střílí jedovatými šípy i užívá válečné lsti, usiluje o naši zkázu a pohrává si s námi jako vítr s přílivem, tehdy jako David máme prosit: „Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.“ I apoštol viděl, že potřebuje pomoc z nebe, když byl napaden a proto „třikrát“ prosil, aby to, čeho se bál, odstoupilo od něho (2K 12). Kristus nás učil, jak denně máme prosit: „Neuveď nás v pokušení.“ Pokušení jsou nejnebezpečnější, právě když jsou 1. nejvýhodnější, to je, útočí-li satan na naše sklony, nebo přirozenou povahu, 2. jsou-i nepřetržitá a za 3. dostaví-li se v nejvhodnější chvíli a mají tak nad námi největší moc.

Joseph Symonds (?-1652)