Mnozí pastoři považují ilustrace za nejtěžší část kázání. Výzvy se mohou zdát nezvladatelné, když nevíte, jak se s nimi vypořádat. Když však něčemu přijdete na kloub, zjistíte, že to přece jen není tak těžké.

Prošli jsme si tím, když nám máma nebo táta odšroubovali pomocná kolečka. Prošli jsme si tím, když jsme svému prvorozenému v den jeho narození neobratně měnili plenku. Ale netrvalo to dlouho a zvedali jsme se na zadní kolo a plenky jsme měnili i ve spánku (doslova).

Možná se vám ilustrace jeví jako nedosažitelné. Vaše neúspěšné pokusy skončily v odpadkovém koši přetékajícím zmačkanými kusy papíru. Vaše muška se dramaticky vylepšila, ale vaše kázání? Ani ne.

I když ilustrace jen zřídka přicházejí samy od sebe, existuje způsob, jak se k nim propracovat jednodušeji: Užíváním ilustrační šablony.

„Šablony?“ ptáte se. Není to konvenční? Není to neautentické? Není to nekreativní?

Než to definitivně zavrhnete, dovolte mi připomenout, že pro své bohoslužby šablony už používáte – uvítání, zpěv, kázání, požehnání a závěr. I vaše kázání má šablonu: úvod, stať a závěr.

Šablony v nás neudusí kazatele, naopak nám jejich hranice pomohou se zaměřit na kreativitu. A pokud budete soustředěni na kreativitu, napíšete ilustrace rychleji a lépe.

Ilustrační šablona v kázání

Tato šablona sestává ze šesti kroků ilustrace:

1. Konflikt. Než abyste ztráceli čas vymýšlením kontextu a pozadí vaší ilustrace, jděte přímo ke konfliktu. Dobré filmy začínají problémem. Jednou večer jsem se díval na Na sever severozápadní linkou. Cary Grant je tam unesen ve druhé scéně. Agent bez minulosti je dalším příkladem. Matt Damon v první scéně plave ve vodě a my se ihned dozvídáme, že utrpěl ztrátu paměti.

Tím, že uvedeme konflikt hned na začátku, zaujmeme posluchače a přinutíme je přemýšlet o řešení problému.

Účelem ilustrace je vést vaše lidi od nevíry k víře a od nedělání k dělání. Existuje zde překážka, která jim brání ve skoku. Napojte konflikt ve vaší ilustraci na překážku, která nám brání věřit v Boží zaslíbení a žít podle Jeho Slova. Jak se ve své ilustraci doberete k řešení, váš sbor spatří svou cestu k víře a zároveň ke konání.

2. Vyvrcholení. V této chvíli si váš sbor říká: Co se stane? Nechte jejich očekávání narůstat a vyprávějte příběh takovým způsobem, že se problém předtím, než se vše obrátí k lepšímu, ještě zhorší. Pak sledujte, jak se všichni nedočkavostí posunují ke kraji židlí.

Cestou k vyvrcholení používejte konkrétní slova, která pomohou vašemu sboru si příběh živě představit. Abstraktní ilustrace je protimluv.

3. Závěr. Dalším krokem je rozřešení konfliktu vaší ilustrace. Jak příběh končí? Jak hrdina vyhraje? Jak budou žít šťastně až do smrti? Jak došlo k vyřešení problému?

Stejným způsobem, jakým byste měli konflikt vaší ilustrace napojit na naši překážku v poslušnosti, měl by také závěr korespondovat s tím, jak nám Ježíš pomáhá věřit a konat.

V tomto bodě jste ukončili svou ilustraci, ale vaše práce je hotová jen z poloviny. Nyní, když jste ilustrovali podstatu, ji můžete aplikovat na své posluchače.

4. Spojení. Spojte princip vaší ilustrace s podstatou textu. Musíte toto spojení provést jasně, aby se Písmu v té chvíli vašeho kázání dostalo výkonné moci a autority.

I když vytvoření tohoto spojení nebo to, že necháte zcela na vašich posluchačích, aby si ho vyvodili, může být velkým uměním, musíte ho provést tak zřetelně, aby ho sbor nepřeslechl. Podaří-li se vám to, z Boží vůle si vaši posluchači převedou své emoce z ilustrace (2. krok) do podstaty textu.

5. Usvědčení. Existovala kdy efektivnější ilustrace než Nátanův příběh o bohatém muži, který ukradl ovečku chudému muži? David se chytil na háček. Odsoudil bohatého muže ke smrti, čímž obvinil sám sebe, aniž si to uvědomil. Pak mu Nátan odkryl význam příběhu: „Ten muž jsi ty!“ (2S 12,7)

Každá vaše ilustrace by měla obsahovat „Nátanův moment“, kdy ji aplikujete na každého člena shromáždění. Náš hřích, pokud není za konflikt přímo zodpovědný, k němu při nejmenším přidává. Nenechte sbor, aby přemýšlel, jak se to vše vztahuje k jeho bližnímu, dětem, spolupracovníkům nebo manželce. Používejte slovo „ty“, aby bylo nadmíru jasné, že se to týká osobně všech posluchačů.

6. Kristus. Nátanův moment odhaluje naši potřebu spasitele, a proto musí závěr vaší ilustrace ukazovat na evangelium. Naše odpuštění a moc se změnit se nachází jen v tom, co pro nás Otec vykonal skrze Ježíše a co na nás skrze Ducha vztáhl. Pokud z vaší ilustrace vynecháte Ježíše - Hrdinu, vaši posluchači automaticky usoudí, že aplikace principu záleží jen na nich.

Ve 4. kroku vytahujete ze své ilustrace a z textu princip. V 5. kroku aplikujete princip na lidi. V 6. kroku je posilujete, aby tuto aplikaci uvedli do svého života s ohledem na to, co Bůh vykonal a co slibuje, že pro nás vykoná svou milostí.

Postrčení vpřed

Stává se vám, že když se snažíte vymyslet ilustraci ke kázání, jen tupě zíráte na blikající kurzor? Tato šablona je pro vás. Každý krok této cesty vám pomůže se pohnout vpřed.

Ilustrační šablona je jako plavba na loďce. Zachytí vítr vaší kreativity a táhne vás vpřed. Každý výlet na moře je vzrušující svým vlastním způsobem a daleko od stále stejného nudného výsledku. Podobně budou různé texty, různá období služby a váš vlastní neustálý růst coby ilustrátora naplňovat vaši šablonu novými kreativními ilustracemi.

 

The Gospel Coalition