Minulý týden (viz Reformace č. 36) jsem psal o pěti důležitých věcech, které bychom si měli během našich dnů na této zemi připomínat. Pokud si připomínáme Boha, Boží vládu, Boží slávu, Boží pozvání a Boží milost, může to radikálně proměnit způsob, jakým zde a nyní žijeme.

Inspirovaly mě (a zároveň přede mě postavily výzvu) hlasy velikého zástupu ve Zjevení 19,6-8. Vzpomeňte si, že tito lidé završili svoji rozbitou pozemskou existenci a nyní přebývají věčně s Bohem. To znamená, že jasně vidí to, co vidí Bůh, a s ryzostí si cení toho, čeho si cení Bůh.

Poslechneme-li si, co mají na srdci, můžeme získat milost, abychom uviděli a uslyšeli, kde jsme tak slepí a hluší. Zde je jedna z oblastí, kde potřebujeme pomoc:

1. Vyjasnění hodnot

Lidské bytosti jsou orientované na hodnoty. To znamená, že připisujeme hodnotu lidem, věcem a myšlenkám a své chování, rozvrh a finance přizpůsobujeme úsilí o ty věci, které jsme stanovili jako hodnotné. Naše naděje a sny jsou formovány tím, čeho si ceníme. Svou totožnost nacházíme v tom, jak úspěšní (nebo neúspěšní) jsme v získávání těchto hodnot.

Být orientován na hodnoty není nic špatného, Bůh nás tak stvořil. Zvířata byla stvořena tak, aby žila na základě instinktů, lidé byli utvořeni, aby žili s hodnotami.

Nebyli jsme však stvořeni, abychom si určovali své vlastní hodnoty. Protože jsme byli stvořeni podle Boží podoby (Genesis 1,26), byli jsme stvořeni, abychom žili podle Božího hodnotového žebříčku. Kvůli hříchu jsme se však od těchto hodnot vzdálili a lidstvo je od té doby v nesnázích.

Dalo by se říct, že v dějinách světa byl každý jednotlivý skutek jednání, který způsobil bolest, výsledkem nesprávného žebříčku hodnot. Důkazy jsou všude, a tak si potřebujeme vyjasnit své hodnoty.

Nebeské hodnoty

Pojďme si znovu přečíst píseň ohromného zástupu:

A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ (Zj 19,6-8)

Všimněte si toho, co NEoslavují:

  • Byl jsem tím nejkrásnějším, nejchytřejším a nejoblíbenějším člověkem.
  • Vzal jsem si tu nejkrásnější, nejchytřejší a nejoblíbenější osobu.
  • Měl jsem děti, které byly úspěšné ve třech sportech a získaly stipendium na nejlepších univerzitách.
  • Vyšplhal jsem po kariérním žebříčku rychleji než ostatní kolegové.
  • Vždycky mě uznávali jako nejúspěšnější osobu oddělení.
  • Koupil jsem moderně zařízený dům a žil jsem ve skvělé čtvrti.
  • Trávil jsem každé léto v těch nejúžasnějších destinacích.
  • Vždycky jsem večeřel v těch nejlepších restauracích ve městě.

Pokud sledujete mé vyučování, měli byste vědět, že si nemyslím, že na finančním úspěchu nebo obchodním věhlasu je něco špatného. Také si myslím, že v Písmu je spousta důkazů, které odhalují Boží touhu vidět své děti, jak si užívají potěšení a komfortu stvořeného světa (pokud v srdci řádně uctívají).

Ale když nasloucháme hlasům těch na druhé straně, neoslavují úspěch, renomé, komfort a potěšení. Oslavují těchto pět důležitých věcí:

1. To, co chtěl Bůh, bylo důležitější, než co jsme chtěli my.

2. To, co rozhodl Bůh, bylo důležitější než naše kariéra.

3. To, za co Bůh obdržel slávu, bylo důležitější než naše oblíbenost.

4. To, co měl Bůh za dobré, bylo lepší než to, co jsme považovali za dobré my.

5. To, co Bůh přivedl do našich životů, nás naplnilo více než pohodlný životní styl.

Výzva k připomínání

Píšu tyto články z několika důvodů, ale možná jedním z těch nejvýznamnějších důvodů je to, že vy i já trpíme ztrátou paměti. Jsme zapomnětliví. Jinak by se to dalo říct slovy písně Roberta Robinsona „Rád se toulám, Pane, vím to, rád opouštím Boha, kterého miluji.“

Připouštíte dnes pokorně spolu se mnou, že zapomínáte na to, co je skutečně důležité? Jste ochotní znovu přehodnotit své priority? Vyznáváte, že je třeba si vyjasňovat své hodnoty, ne jen jednou, ale každý den?

Bohu dík, že nám dal své Slovo, aby nám je připomínalo. Poskytl nám tisíce připomínek, které jsou roztroušeny na stránkách Písma.

Navíc, Bůh na nás nešetří milostí - milostí, která nás uschopňuje volit správné hodnoty, milostí, která odpouští, když padneme, a možná mojí nejoblíbenější - milostí, která nás v budoucnu dovede až do konce (Filipským 1,6).

Nastane den, kdy vy i já stejně jako ohromný zástup uvidíme Krista tváří v tvář a navždy budeme mít ve svých hodnotách jasno. Do té doby potřebujeme veškerou milost, kterou nám Bůh nabízí.

 

Tento článek je ze stránek Paul Tripp Ministries. Další články naleznete na stránkách www.paultripp.com. Použito se svolením.