Všemohoucí Bůh

Bůh se nikdy nesníží ke lži. Už jen taková myšlenka je urážející. Proč by měl lhát? Je snad něco, co by ho opravňovalo zrušit své slovo? Vždyť by to odporovalo jeho charakteru! Jak by mohl být Bohem a nebýt spravedlivý a pravdivý? Proto nemůže porušit svá zaslíbení nevěrností. Všemohoucí Bůh nikdy neslibuje nic, co by nesplnil. My máme často v úmyslu dodržet své slovo, ale stačí nějaké okolnosti, a náš slib je poražen, protože už nejsme schopni ho splnit. Ale u všemohoucího Boha se s ničím takovým nikdy nemůžeme setkat, neboť jeho možnosti jsou bez hranic. U něho je možné všechno (Mt 19,26).

Charles SpurgeonPDF
 * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha