Více než dvacet pět let je mým hlavním povoláním služba evangelia, a výkladové kázání je podstatnou součástí této služby. To znamená, že neustále přijímám požehnání i výzvy plynoucí ze čtení knih, které pomáhají lidem, jako jsem já. Minulý týden jsem spolu bratrem, který je na praxi v našem sboru, četl knihu Saving Eutychus (Zachráněný Eutychus) od Garyho Millara a Phila Campbella.

Autoři neúnavně obhajují výkladové kázání, protože to je nejlepší způsob, jak vyhlašovat Boží slovo Božímu lidu. Ve druhé kapitole s názvem „Kázání, které mění srdce“, je uvedeno osm výhod výkladového kázání. Všimněte si, že každou z těchto výhod je možné uplatnit i v osobním studiu Božího slova.

  1. Výkladové kázání nakládá správně s biblickým materiálem a ukazuje, že Bůh pracuje skrze své Slovo a mění lidské životy.
  2. Výkladové kázání rozpoznává, že to je Bůh sám skrze Ducha Svatého, který pracuje v životech lidí. Naším úkolem není změnit člověka.
  3. Výkladové kázání minimalizuje nebezpečí manipulace. Text Písma vymezuje, co říkáme i jak to říkáme.
  4. Výkladové kázání minimalizuje nebezpečí zneužití moci. Kázání vedené textem Písma obsahuje mechanismy, které nám brání v tom, abychom používali Bible jako hůl na posluchače nebo naopak k jejich uchlácholení.
  5. Výkladové kázání odstraňuje potřebu spoléhat se na osobnost kazatele. Pokud se zaměříme na to, aby mluvilo Písmo, vyhneme se naší vlastní tělesnosti.
  6. Výkladové kázání učí kazatele pokoře. Kazatel je prostě jen tím, koho si Bůh vybral, aby odkryl moc a aktuálnost Božího slova.
  7. Výkladové kázání nám pomáhá vyhnout se pragmatismu. Když procházíme biblickými knihami, musíme dát stranou všechny pocity, které nás svádějí kázat oblíbená témata. Také nás to vede k tomu, abychom se věnovali i tématům, jimž bychom se jinak vyhnuli.
  8. Výkladové kázání nás vede k tomu, abychom kázali evangelium. Vytrvale nás vede k Pánu Ježíši Kristu.

Counseling One Another