V moderní vile, na půdě pod prachem, leží Kniha knih. Tam, kde je čisto, moderní všechno, tam kde je lidské srdce spokojeno, tam kde Bůh nebydlí, jen světa klam a hřích, tam, na půdě pod prachem je Kniha knih.

Radio hraje, rodina zpívá, čaj, káva na stole, zákusky, doutník. Celé srdce se marností chvěje, jak je vše dobré pro člověka. Tam, kde je radost, veselí, klamný smích a na půdě pod prachem - čeká Kniha knih. Návštěvy denně, vždy nové a nové. Vše je ve vile, čeho je k pohodlí třeba, nemoc žádná, bída žádná Boha tam není třeba. Teploučko ve vile, venku padá sníh - a na půdě pod prachem - je Kniha knih.

A minou léta. V duši hřích, soud - kdo by dbal? A minula léta zas. Bůh, Pán, čas spočítal a na dveře tiše zaklepal. Opět minula léta. Jaká však změna? Ve vile smutek, dcera je nemocná, k smrti se blíží. Lilie, květ je zlomený. Tu zvolá matka: "Bože, pomoz mi!" Jak se po letech to "Bože" divně nese, náramně cize. Bůh se neusměje tam, kde dlouho čekal, kde Ho neslyšeli, slov jeho na půdě pod prachem nechali. Tatínek filozof, ta moudrá hlavička, "není Boha," tak tvrdil. Ale teď najednou volá: "Bože pomoz, zachraň nám dítě." Nevěřil, ale v nouzi se k němu obrátil. Ve vile ticho, pokání? Hřích? A na půdě pod prachem je Kniha knih.

Devatenáct let, smrt bere v náručí dcerku. Celý život jí zjevuje, "Mamičko," pojednou volá a dech se jí zrychluje. "Mamičko, tak dávno babička zemřela, která mě co dítě ráda měla - a teď - jakoby zde u mě stála a já ji tady viděla a slova tato mě říkala": "Vnouče mé, všechen hřích smyje jen lék napsaný na půdě, pod prachem, v Knize knih."

Třesoucí ruce zvednou Knihu, prach z Knihy otřen. Na žluté listy šest očí hledí. Všichni jsou bledí, hledají záchranu, lékaře léky, v Knize jež přežije věky a užasli.

Radost a pokoj v duši. Kniha knih teď v lesku na stole leží a každý večer tři páry uší poslouchá, co v knize tajemně vězí. Mladice zdráva, staří jsou šediví. Ve vile nejsou už hostiny, ale lidí teď plno tam bývá. Netančí, nehlučí. Plesají, zpívají o Bohu, o Jeho milosti, o smrti Beránka za nás, o věčné radosti. V té naší vile je znovu veselí - Jaký div? To jen svůj užitek přinesla BIBLE, "KNIHA KNIH."

- Čs - Zesnulá sestra -