Hned v úvodu tohoto čísla se chceme všem čtenářům omluvit za chybu, která nám unikla v jarním čísle Zápasu o duši. V článku Štěpána Ruckého „Biblické pojetí člověka …“ jsme navzdory několikerému čtení nezaregistrovali omyl autora, který se týkal osoby Pavla Javornického, o němž autor psal jako o „zesnulém“. Naše omluva tedy patří na prvním místě Pavlu Javornickému, ale současně i všem čtenářům našeho časopisu. Naše chyba je také dokladem toho, že biblické pojetí člověka coby hříšníka, je pravdivé. Hřích je ničivá síla, která vstoupila do světa skrze vzpouru prvních lidí, Adama a Evy, kteří se rozhodli neposlechnout příkaz Hospodina. Tím uvrhli do zkázy nejenom sebe a veškeré své potomstvo, protože skrze hřích vešla do světa smrt a vládne nad všemi potomky Adamovými, ale uvedli pod prokletí celé stvoření. Celá země je kvůli hříchu prokletá a veškeré tvorstvo podléhá smrti.

Naší jedinou nadějí je dokonané dílo Pána Ježíše Krista. Svým křížem zlomil moc smrti a den za dnem se blíží okamžik, kdy mu sama smrt bude položena pod nohy jako poslední poražený nepřítel. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží tu chvíli, kdy se zjeví sláva Božích synů. Svatí s niterným sténáním očekávají vykoupení svého těla, blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Než dojde k naplnění této naší naděje, budeme v těle, které je poškozené hříchem, nedokonalé, omylné a chybující.

Níže uvádíme také omluvu autora článku.

Vážený bratře doktore, 

v posledním čísle Zápasu o duši byl zveřejněn můj článek „Biblické pojetí člověka...“, kde jsem udělal velké faux pas týkající se Vaší osoby. Cituji tam pár vět z Vaší knížky „Když se víra s vědou nehádá“ a omylem jsem napsal u Vašeho jména, jako o „zesnulém“. Zřejmě se mi to spletlo s informací o úmrtí Vaší manželky, kterou jsem před časem zaregistroval v nějakém křesťanském médiu. Tímto se Vám velmi omlouvám za zveřejnění této nepříjemné nepravdivé informace. Mrzí mě to o to více, že jsem kdysi jako předseda Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR s Vaší zesnulou manželkou spolupracoval na vydání knížky od N. M. de S. Camerona věnovanou úctě k životu, kterou ona tehdy překládala. 

Ještě jednou se omlouvám a přeji Vám pevné zdraví a mnoho dalších let.

MUDr. Štěpán Rucki, CSc.