• Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. (Ž 19:8)
   
 • Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. (Mt 18:3)
   
 • Proto čiňte pokání a obraťe se, aby byly smazány vaše hříchy. (Sk 3:19)
   
 • Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepra vosti, čeká hněv a trest. (Ř 2:8)
   
 • Vždyť ze skutků zákona, nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. (Ř 3:20)