DNEŠNÍ SVĚT
Chudoba a dluhy třetího světa rostou. Zadlužení pohltí výdělky a často je převyšuje. Nové půjčky rozvojovým zemím problémy ještě zhoršují. Filipíny za minulý rok obdržely 2 366 miliónů dolarů v půjčkách a zaplatily 2 495 miliónů dluhů - tedy celkový úbytek 129 mi.liónů dolarů.

   * Mexiko, Latinská Amerika, Afrika, Asie - má 600 miliónů chudých.
   * Japonsko je největší věřitel a v r. 1986 předběhl Spojené státy v zahraniční pomoci. Ze Spojených států se stal největší dlužník na světě a zahraniční vlastnictví ve Spojených státech překročilo 1 330 miliard dolarů. Japonci zaměstnávají víc než 250 000 amerických dělníků v USA a ovlivňují téměř každé odvětví americké ekonomie a zemědělství. Do roku 1995 se odhaduje, že Japonsko bude vlastnit 10% všeho amerického majetku.
   * Maličký Taiwan je na druhém místě ve světě v pozitivní rezervě mezinárodních měn - 75 miliard dolarů. Asie nemusí vést dobývačnou válku o území. Západní svět může prohrát ekonomicky.
   * Svět má 5,1 miliard obyvatel. - Denně se narodí 368 000 dětí, tj. roční přírůstek 130 miliónů lidí. - Dvě miliardy lidí na světě jsou děti do 15 let. - 2,3 miliardy obyvatel žije ve městech. - Jedna pětina obyvatel je negramotná.
   * Muslimové a hinduisté získávají nové věřící skrze nabídky studia a zaměstnání. Islám ze současných 12% obyvatel vzroste do roku 2000 na 19% světové populace. Buddhismus a hinduismus poroste stejnou mírou jakou roste populace.

ROZDĚLENÍ SVĚTA
Skupina A - Nekřesťané, neevangelizovaný svět má 1,3 miliardy lidí - 26% obyvatel světa. Většina nikdy neslyšela křesťanské evangelium. Tato čtvrtina obyvatel má 5% světového příjmu a pouze 3% telefonů. Jsou uzavřeni evangelizaci a pouze 0,01% křesťanských příjmů dosáhne tuto část světové populace. Zpronevěra misijních a křesťanských fondů ročně dosahuje 762 miliónů dolarů. Skandály západních kazatelů jsou smutnou připomínkou, že mnozí s Božím slovem kramaří.

Skupina B - Nekřesťané, evangelizovaný svět má 2,1 miliard - 41% globálních obyvatel a 33% globálních příjmů. Nekřesťané, kteří slyšeli, ale nepřijali spásnou novinu. Ne evangelizaci se používá 0,09% křesťanských prostředků.

Skupina C - Křesťané jako jednotlivci kolem celého světa tvoří 33% obyvatel, mají 62% světového příjmu, 80% všech telefonů, 78% všech televizorů, 88% počítačů. Největší statistický šok je, že 99,9% křesťanských příjmů je utraceno samotnými křesťany pro vlastní potřeby. Prakticky nic není použito na svět A a B.

Dvě třetiny obyvatel žijí ve 45 zemích uzavřených evangelizaci. 300 000 lidí ročně umírá pro víru, 18% obyvatel žije ve 47 zemích částečně otevřených křesťanské evangelizaci, 65 zemí je nepřístupné evangelizaci a toto číslo každoročně stoupá. Pouze 16% obyvatel žije ve 44 zemích, které jsou otevřeny evangelizaci.
   - Zdroj The World in View-

SPOLEČNOST VĚČNÉHO PLAMENE "ETERNAL FLAME"
Tato společnost vznikla před časem v arizonském Scottsdale. Charles a Bernadine Brown a jejich přítel Ja.mes získávají světovou pozornost. Zakládají kolem celého světa stovky skupin, které vzájemně a společnou silou uskutečňují kolektivní globální vědomí a probouzejí lidské buňky a jejich regenerační schopnosti. Následovníci i zakladatelé věří, že jsou nesmrtelní. Stačí se napojit na globální vědomí. Zájemci o věčný pozemský život mají možnost se naučit tuto metodu na seminářích. Úspěch je zaručen. Nejen tělesné a fyzické zdraví, ale především mentální kapacita prý vytváří z těchto evoluč.ních jedinců nové lidské tvory, kteří jsou na nejvyšším stupni evolučního vývoje lidstva.

Trojice zakladatelů je ve věkové skupině, kdy si člověk uvědomuje svoji pomíjitelnost. Je pravda, že na svůj věk padesátníků vypadají báječně a mentálně jiskří. Ve světě mají dostatek zájemců, kteří hledají a touží po poznání a nesmrtelnosti. Je jen otázka času, kdy se i u nás zapojíme. Ani zde nás náš Pán nenechal na holičkách. Touhu po věčném životě máme od něj, kterým směrem se však obrátíme, je již na nás.

  • I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky." (1M 3,22)

DARWIN - HRDINA DNEŠNÍCH DNŮ
"Pro mnoho biologů zůstává Darwinovo jméno a jeho myšlenky stejně hrdinnou legendou jako v době, kdy je formuloval." Tak začíná zajímavý článek otištěný 24. prosince 1991 v The Arizona Republic. Představuje několik evolučních biologů a mikrobiologů a nejnovější poznatky v lékařství. Darwinisté zdůrazňují, že v žádném případě nejsou proti lékům a způsobu léčení, ale chtějí lékařům ukázat, jak Darwinova evoluční teorie vysvětluje principy obranyschopnosti těla.

Biologové upozorňují lékaře, že by se měli napojit na Darwinovo učení a zařadit principy evoluce a přirozeného výběru při hledání nových cest, jak léčit pacienty. Lékařství otevírá nové skvělé pohledy nejen na člověka, ale především na nemoci a jistě pomůže objasnit mnohé lékařské záhady.

Biologové poukazují na několik poznatků, které zůstaly ve většině případů nepochopeny a lékaři, místo aby využili evoluční schopnosti, zasahují do jejich přirozené úlohy. Ranní nevolnost těhotných žen není pouhý hormonální efekt těhotenství. Paní doktorka Margie Profet z kalifornské univerzity v Berkley prohlásila, že ranní nevolnost má obrovskou úlohu v prvních týdnech těhotenství jak pro matku, tak především pro dítě. Nevolnost totiž varuje matku před toxickými účinky jídla, alkoholu i drog. Embryo je během prvních tří měsíců těhotenství, ještě dříve než matka ví, že je těhotná, nejsnáze poškoditelné. Díky ranní nevolnosti může matka dočasně vyloučit, aniž by vědomě studovala správnou výživu, spotřebu potravin, které mají i v přirozené podobě škodlivé toxické účinky pro dítě.

Další poznatek, na který upozornili darwinisté, je obrovský úbytek železa u pacientů s infekčními chorobami. Lé- kaři se snaží tento náhlý pokles okam- žitě napravit. Vědci si položili otázku, proč tomu tak je, a dospěli k odpovědi, že pokles železa je další obranný mechanismus, kterým naše tělo bojuje proti mikrobům. Bakterie, plísně a parazité potřebují k přežití a rozmnožování železo. Během infekce řetěz enzymatických reakcí odloučí a uschová železo do jater, mimo dosah bakterií, dokud tělo infekci nepřekoná. "To je další úžasná obranná schopnost, jak zadržet železo mikrobům," prohlásil Dr. Eugene Winberg, mikrobiolog univerzity v Indianě, který intenzívně studuje metabolismus železa. Železo se nachází u všech obratlovců a tento princip způsobuje, že pathogenické bakterie nemohou přežít. Schopnost těla regulovat množství železa v krvi společně s horečkou jsou bojovou taktikou, kdy jedno s druhým, zvýšená teplota a nedostatek železa blokuje mikrobům možnost množení a přežití.

Tolik článek a úvod knihy, která má v Americe vyjít v blízké budoucnosti pro širokou veřejnost. Jistě potěší velké množství čtenářů, především těch, kteří obdivují stvoření místo Stvořitele, ale kteří se správně ptají, proč určité věci kolem nás fungují tak, jak fungují. Pokud si člověk klade otázky, má stále šanci na to, aby pravdu a Boží moudrost objevil. Nepochybuji o vědeckých kvalitách a inteligenci biologů, vědců i lékařů. Přesto jim jedno chybí. Je skutečně možné, že enzymy, zvýšená teplota, ranní nevolnost a mnoho jiných naprosto úžasných obranných schopností našeho těla jsou výsledkem evoluce? Je možné, aby hokus pokus i po miliardy let vyvinul něco tak úžasného jako je kostní dřen, červené a bílé krvinky, srdce, plíce, ledviny, zrak i sluch a navíc rozum, který to vše vnímá a zkoumá?