Desatero přikázání? Kdo se ještě odvažuje na sklonku druhého tisíciletí "oprašovat" to, co již dávno leží na pultech bazaru hodnot? My máme jiná pravidla, křičí člověk dneška. Chceš-li obstát, musíš se jimi řídit! Nuže, poslechněme hlas "druhé" strany a rozsuďme, kterých "deseti slov" jsme vykonavateli.

Přikázání první: Nevěř Bohu. Zbožňuj cokoli, jen ne Jeho. Věř pověrám, spoléhej na horoskopy a hvězdy. Ptej se, jaký osud byl určen pro tvůj život. Zajisti se dostatkem peněz, žij sám pro sebe, vyhovuj svým pudům a choutkám.

Přikázání druhé: Rouhej se. Ježíšuj, krucifixuj, himmelhergottuj. Opatři si slovní zásobu těmito "kořeněnými" výrazy. Bez nich bude tvá mluva planá, nevýrazná.

Přikázání třetí: Neděle je dnem NIC-nedělání. Hoď za hlavu všechnu práci, tento den patří jen tobě.

Vstávej až k poledni, dobře pojez a zbytek dne můžeš trávit na gauči, nejlépe u TV a videa.

- doporučení pro muže: nejvhodnější čas pro montérky a práci kolem auta

- doporučení pro ženy: čas na manikuru, čtení Tiny, pletení atp.

Přikázání čtvrté: Dost autoritářské výchovy. Je čas vymanit se z vlivu rodičů. Zanech jejich přestařelé víry istaromódních zvyků. Konečné řešení může přinést umístění některého z nich (nejlépe obou) do ústavu.

Přikázání páté: Následuj příkladu Kaina. Smrt - tvoje společnice - může mít mnoho tváří: ubližování, týrání, šikana, pohrdání životem, potrat, zamořování životního prostředí, nenávist.

Přikázání šesté: Koitus bez koexistence. Sexus bez etosu. Lapidárně řečeno: hledej inspiraci u zvířat, odpovědnosti vstup zakázán!

Přikázání sedmé: Kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Kdo nešidí, sám bude šizen. Co tě nepálí, nehas. Dělej vše kčemu je vhodná příležitost.

Přikázání osmé: Pomluva, pošpinění, křivé obvinění, lež, to jsou spolehlivé prostředky k boji s druhým člověkem.

Přikázání deváté: Aby nám patřil cizí dům je třeba například: zneužít právo, zfalšovat dědictví, podplatit notáře, odstranit nepohodlné či dům neprávem obývat.

Přikázání desáté: Nebudeš šťastný, dokud nezískáš ženu, jež si usmyslíš, věc, která tě okouzlila, moc, která ti dovolí ovládat vše.

Náplň těmto přikázáním dalo pozorování našeho každodenního života. Je zrůdný, nemyslíte? Co si počít? Navrhuji: klekněme na kolena a začněme pečlivě vybírat kořínky hříchu, jehož plody vzklíčily na políčcích našeho života.

- free - Přítel lidu 5/97