Na první pohled se může zdát, že následující řádky vyjadřují naprostou katastrofu, která je spojena s náhlým ukončením českého a slovenského vysílání HCJB Hlasu And, pořadu Dobrá novina z jihoamerického Ekvádoru. Začněme po pořádku:

Během letošní 72. HCJB World Radio International Council Conference v Quitu ve dnech 13.-18. září jsme se dozvěděli překvapivou zprávu, že české a slovenské vysílání na krátkých vlnách v září končí. Byli jsme vděčni Pánu Bohu, že jsme téměř všichni, kdo se na vysílání a následné práci s posluchači nějak podílíme, měli možnost poděkovat zakladatelkám Dobré noviny sestře Kladenské (sestra Fialová) a Georgině Gonzales (Helena Kaplanová).

Po 27 letech denního vysílání jsme společně připravili oznámení a během dvou minut a padesáti dvou vteřin jsme posluchačům oznámili, že vysílání končí. Důvod pro toto rozhodnutí vyplývá ze skutečnosti, že se nedostávají finanční prostředky pro celý euroasijský region. Protože jsme malá země s malým počtem obyvatel, byli jsme z úsporných důvodů „zrušeni". Jen pro zajímavost, náklady i vysílání Dobré noviny se pohybovaly kolem 30 tisíc US dolarů ročně. (Pozn. redakce TWR, cena je za 2x30 minut vysílání denně - za tuto sumu se dá dnes uhradit celoroční pronájem satelitního segmentu nesrovnatelně vyšší kvality přenosu a to na 24 hodin denně!)

Děkujeme Bohu, že jsme nezůstali nepřipraveni. Již delší dobu archivujeme všechny pořady na webových stránkách. Dnes jsou tam stovky nejrůznějších pořadů, nejen ve zvukové, ale i textové podobě. Jakmile zdigitalizujeme archivní nahrávky, jsme ochotni posluchačům poskytnout audio kazety, takže se v žádném případě neodmlčujeme.

Děkujeme Bohu, že již několik let jednáme za HCJB World Radio s brněnskými pracovníky TWR o možnostech satelitního vysílání. Prosíme čtenáře o modlitby, aby vedení HCJB World Radia v U.S.A. poskytlo potřebnou technickou výpomoc brněnským kolegům.

Děkujeme Bohu, že se představitelé HCJB World Radio, Trans World Radia a společnosti FEBA sešli v září na Floridě, kde prezentovali společný projekt rozhlasové spolupráce. V těchto dnech se scházejí znovu, tentokrát v Singapuru.

Modlíme se, aby nové možnosti spolupráce našich misií, pracovníků, bratrů a sester přinesly požehnání všem posluchačům a slávu našemu Pánu. Jsme přesvědčeni, že pokud jsou určité změny nutné, je nejlépe je provést bez zbytečných odkladů. Dobře víme, že tam, kde Bůh jedny dveře zavře, otevře další možnosti.

Kromě krátkovlnného vysílání se na naší práci nic nemění. Dál bude fungovat následná služba s čtenáři a posluchači, kterou vede Jindra, Gabi dál připravuje rozhlasové pořady pro budoucí (satelitní) vysílání; jinými slovy práce pro vás nám vůbec neubylo, spíše naopak. Dále máme k dispozici časopis Zápas o duši a internet - http://www.hcjb.cz. Stránky dále rozšiřujeme o nové služby. Posluchačům rádi zašleme kazety s dříve odvysílanými pořady.

Konference se účastnily Helena Kaplanová, Jindra Suchomelová, Gabriela Lauková, Dagmar Kukučková a Klára Steigerová.

- Za redakci HCJB Steigerovi -

Výňatek z dopisu, zaslaného posluchačům rádia HCJB jako vysvětlení k rozhlasovému upozorňování o ukončení českého vysílání HCJB.

Byl to pro všechny opravdový šok, když jsme se o tom dozvěděli na výroční schůzi HCJB. Nebyli jsme sami. Švédské vysílání skončilo již dříve a ruské se také přenáší „domů". Před dvěma lety také skončilo japonské vysílání - bratr Ozaki, který tento program založil, vysloveně plakal. Anglické a německé vysílání bylo velmi omezeno. Byly vyřazeny ty jazyky a země, ve kterých mají posluchači možnost zachytit jiné kvalitní křesťanské stanice, a dává se přednost zemím, kde tato možnost neexistuje. Můžete si představit, jak mne to vzalo, ale nezbývá mi nic jiného, než děkovat Pánu za těch 28 let služby. Věřím, že v tom čase bylo mnoho posluchačů povzbuzeno ve víře, že mnozí přijali Pána. Pro mnohé byl program „Dobrá novina" každodenní posilou. Děkuji Pánu také za to, že jsem vytrvala do konce, a ačkoliv se mnohdy zdálo, že práce byla nad moje síly, přece jsem se nevzdala. Nyní jsem Pánu vděčná za klidné svědomí a pokoj, že jsem poslechla to, co pro mne naplánoval, a teď už budu mít život klidnější a ne tolik stresu. Vám, milí posluchači, chci poděkovat za vaši vytrvalou spolupráci, za vaše dopisy a i těm, co nepsali, také za to, že jste pravidelně poslouchali. Nemohu vám doporučit nic jiného, než sledovat naše programy přes internet - máte-li tu možnost, a vám, kteří zůstáváte u rádia, abyste poslouchali TWR. Dá se výborně zachytit a má velmi kvalitní křesťanské programy. Tak se raduji, že vás tímto způsobem nenechávám opuštěné a bez duchovní posily a prosím Pána, aby vám dále žehnal a ve víře vás posiloval, aby nikdo z vás nesešel z té cesty, na kterou vás „Dobrá Novina" uvedla.

Vzpomínky

Na rozloučenou chci ještě zavzpomínat na dobu, kdy mne Pán povolal, abych začala v HCJB české a slovenské vysílání. Když mi bylo 14 let, byli jsme na prázdninách v Československu a jeli jsme s bratranci na kánoích po řece až na přehradu. V noci se stanovalo a tam jsem viděla, s jakou touhou trampové „lovili" na rádiích cizí stanice, včetně HCJB. Pak, krátce před tím, než jsme se vrátili domů, mi maminka řekla: „Ty máš ještě koruny. Tady někdo prodává nádherný vyšívaný český kroj. Nechceš si ho koupit?". Moje přesvědčivá odpověď byla: „Ne! Já musím koupit český psací stroj!". „Na co, prosím Tě?" zeptala se maminka s velikým údivem. „Až dostuduji, budu dělat český program pro HCJB," odpověděla jsem s jistotou. A skutečně, ve 23 letech, po ukončení university, kdy jsem měla titul magistra v radiokomunikacích a školství, jsem jela na 3 měsíční kurz češtiny na Karlovu univerzitu v Praze. O této cestě samotné by se dalo napsat několik kapitol, jak mne Pán vedl a chránil od všeho zlého. Při této cestě jsem také navštívila TWR, které tehdy fungovalo v Monaku. Po návratu do Quita jsem nastoupila v HCJB. … Začala jsem dostávat dopisy a když jich bylo 46 za rok (tyto první dopisy jsme si schovávaly jako poklad), vzala si maminka - s pseudonymem „sestra Fialová" - na starost korespondenci, která v roce 2000 vzrostla na 8 530 kontaktů za rok. Z každého psaní jsme se radovaly a každý posluchač obdržel odpověď. … Tak se s vámi, milí posluchači, loučíme a jménem všech spolupracovníků „Dobré noviny" vás pozdravujeme a odevzdáváme do Boží ochrany. Kéž zůstanete Pánu navždy věrní. Jednou bude to nejslavnější setkání, až se obejmeme ve Slávě Boží.

- Helena Kaplanová, sestra Fialová -