Naši milí,

děkujeme za finanční dary na vydávání časopisu Zápas o duši. Nesmírně si vážíme vaší pomoci a věříme, že se za nás modlíte a budete modlit i nadále.

  • Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté. (Efezským 6:18)

Ještě v žádném roce od té doby, co se Zápas o duši u nás vydává (od roku 1991), jsme nedostali tolik finanční darů, jako letos. A také v žádném roce tolik čtenářů neodhlásilo tento časopis, jako letos. Boží milost je opravdu bezpodmínečná a Jeho dílo nezáleží nikdy na lidských schopnostech nebo slabostech.

  • Když otevře, žádný nezavře, a když zavře, žádný neotevře. (Iz 22:22, Zj 3:7)

Musím mít neustále na paměti, že je to Bůh, který všechno ovládá a bez Něj se nikdo z nás ani nenadechne. Modlíme se, abychom na to nikdy nezapomněli.

  • Budiž nám přítomná i ochotnost Hospodina Boha našeho, a díla rukou našich potvrď mezi námi, díla, pravím, rukou našich potvrď.

(Žalm 90:17)

Bůh Vám žehnej.

V JEHO Svrchované Milosti,

Vaši pavel a klára steigerovi

a jindra suchomelová