V jednom sboru byl kazatel a vedoucí chválící skupinky, kteří si zrovna nepadli do oka. Bylo to zjevné i při bohoslužbách. První týden kázal kazatel na téma závazku, jak bychom se měli věnovat službě Bohu. Vedoucí skupinky zvolil píseň „Se mnou nikdo nepohne.“

Druhý týden kázal na téma desátků a jak bychom všichni měli s radostí přispívat na dílo Páně. Píseň, kterou vedoucí chval zvolil, se jmenovala „Ježíš za vše zaplatil“.

Třetí týden bylo kázání na téma pomlouvání a jak bychom si všichni měli dávat pozor na jazyk. Vybraná píseň byla „Tu starou dobrou zprávu“.

Tak vše pokračovalo dál a kazatel začal být značně otrávený. Následující neděli oznámil kongregaci, že uvažuje o své rezignaci. Píseň, která zazněla tentokrát, měla název „Příteli, proč ne dnes?“. A tak se stalo, že kazatel rezignoval. Na rozloučenou ve sboru řekl, že to byl Ježíš, kdo ho k nim přivedl a je to Ježíš, který ho vede jinam. Vedoucí chval vybral píseň „Ó jak věrný přítel Ježíš“.

– internet –