Milí Steigerovi,

asi bych měl začít představením, (nechci vás obírat o čas, kterého určitě nemáte nazbyt, tak se budu snažit být co nejstručnější). Tak tedy: jmenuji se Martin U. a je mi 23 let. Byl jsem vychovaný v katolické rodině a babička mě od malička vodila do kostela. Byl jsem pokřtěný, u svatého přijímání i biřmování. V období dospívání, jak už to bývá, nastal problém, nedávalo mi to totiž smysl. To dodržování tradic, dodržování sv. smíření, sv. přijímání, nutnost konat dobré skutky, nechápal jsem, proč mají i někteří věřící trpět po smrti v očistci, proč se modlit k p. Marii a různým svatým. Až do nedávna jsem věřil tomu, když „budu hodný", dostanu se do nebe nebo aspoň do očistce. Během posledních tří let jsem přestal navštěvovat bohoslužby a dokonce se modlit.

Nechci tím shazovat vinu na katolickou církev, chyba byla samozřejmě ve mně. Namísto abych hledal pravdu, četl bibli, tak jsem jenom bezmyšlenkovitě přijímal kázání našeho pana faráře. Nevím, čím to bylo, možná mnou, ale vůbec se nepamatuji, že bych kdy slyšel, ať už v hodinách náboženství nebo na mši svaté, kázání na téma Ef 2:8-9, Ř 3:20, J 6:47, 1J 5:13 a další podobné, vždyť to je základ křesťanství. Většinou to bylo čtení různých papežských, biskupských, … dopisů. Myslím, že snad skoro v každém čísle vašeho časopisu se vyskytuje aspoň jeden z výše uvedených veršů, nebo aspoň narážka na něj.

Je to asi tři měsíce, když jsem hledal na internetu, jak se daří křesťanství, a narazil jsem na stránky reformace.cz. A dovolím si tvrdit, že to byl okamžik, který mi změnil život. Zapůsobily na mě všechny dokumenty a knihy z těchto stránek a úplně nejvíc článek: Pravda o Bohu od Martina Klima, nějak jsem cítil, že všechno, co se v něm píše, je čistá pravda a dostal jsem neuvěřitelný hlad po Bohu. Poprosil jsem Ho, aby se mi ukázal a odkryl mi skutečnou pravdu a On to udělal. Začal jsem číst další dokumenty z tohoto serveru, ale hlavně jsem začal číst a studovat bibli, k tomu jsem používal výklad k bibli od pana Antonína Uhlíře (náš redakční spolupracovník je již doma u Pána). Ježíš Kristus mi postupně otevřel a otvírá oči a já zjišťuji, jaká je skutečná pravda a nepřestávám mu děkovat za to, že mi to umožnil.

Pak jsem také narazil na druhý hlavní „zdroj informací" o Bohu. Totiž na váš časopis v elektronické podobě. Denně pročítám starší čísla, dokonce jsem si nahrál některé vaše pořady na CD a pouštím si je před spaním. Ve vašem časopisu jsem nalezl spoustu odpovědí na různé otázky. Je skvělé, že se zabýváte různými tématy, duchovními i neduchovními. Váš časopis je perfektně vyvážený. Tímto Vám chci tedy poděkovat. Poděkovat za to, že jste se pro mě stali velkým světlem vedoucím k Pánu Ježíši. Taky Vás chci poprosit o zasílání vaše časopisu v listové podobě. Nejde o mě, ale o naši rodinu. Žijí stejným způsobem, jakým jsem žil já ještě před nedávnem. Ano, věří v Boha, taky se občas pomodlí, ale nejsem si úplně jistý, že mají v sobě Krista, že jsou spaseni. Váš časopis by byl určitě jeden ze způsobů, jak jim zvěstovat Krista a pravdu, byl bych moc vděčný a šťastný. (S příspěvkem na váš časopis můžete samozřejmě počítat.) Ještě jednou velké díky za zvěstování neředěného Božího slova u nás i ve světě. S pozdravem a přáním Božího požehnání:

v Kristu Váš Martin U.

 

Vážení Steigerovi,

děkujeme za zasílání všech „Zápasů o duši". Je to pro nás velmi hutné biblické čtení. V mnohém s Vámi souhlasíme, i přesto se snažíme přemýšlet nad Vašimi slovy s biblí v ruce, tak jak sami uvádíte citát o Berienských (Skutky 17,11) ve Vašem dopise v balíčku s knihami (W.Gitta a Kena Hama).

My sami jsme uvěřili asi před 13 lety z milosti Boží a můžeme jen Jemu děkovat, že nám otevřel oči a srdce a my mohli přijmout Ježíše, Syna Božího, jako svého Spasitele. Kromě nás uvěřili ještě naši rodiče i syn a někteří naši známí. Od té doby jsme prošli několika církvemi, od letničně zaměřených (Apoštolská církev) až k liberálně zaměřeným (Českobratrská církev evangelická) a zjistili jsme, že pro biblicky věřícího křesťana je dost těžké vejít se do norem dotyčných církví. Nyní navštěvujeme CČSH a to pro velmi vstřícnou, obětavou a zjevně obrácenou farářku a její kázání. Bohoslužba je tam ale dost formální a v něčem bychom asi zase narazili (křest dětí atd.) V mnohém jsme Vám velmi vděčni za Vaše články v ZODu. Máme však určité otazníky, které se týkají článku „Dar jazyků" z čísla 79. Např. apoštol Pavel mluvení v jazycích neodsuzuje ani je neznehodnocuje na pouhé zvuky, považuje mluvení v jazyku za dar. Pouze nabádá věřící k tomu, aby usilovali o vyšší dary Ducha a tak budovali církev (1.Kor. 12,30 a 1.Kor. 14,4-5).

S pozdravem AHOJ (Ad Honorum Jezus) Bůh Vám žehnej,

Jarmila a Ladislav V. z Břeclavi