Naši milí čtenáři a příznivci,

přejme vám do Nového roku mnohé Boží požehnání a ochranu. Současně děkujeme za vaši čtenářskou věrnost a mnohé dopisy, které nás v této službě posilují a povzbuzují. Jsme rádi, že jsme mohli s vaší pomocí přinést Boží slovo i těm, kteří se na vydávání časopisu nemohou finančně podílet, ale rádi jej čtou. I letos jsme se rozloučili s řadou čtenářů, které si Pán povolal do svého nebeského domova. Na druhé straně jsme nové čtenáře získali, především ty internetové.

Letos vstupujeme do 20. roku naší spolupráce s redakcí Trans World Radia. Naše pořady můžete slyšet prostřednictvím Radia 7 – www.radio7.cz. Naše vánoční setkání s omlazenou redakcí TWR bylo inspirací a vzorem, jak předávat otěže do rukou pokračovatelům ve službě.

Již pět let připravujeme texty pro slovenské vysílání Rádia Lumen, které dále zpracovává a pro vysílání připravuje Milan Hudec a Mikuláš Zavilla. Oběma touto cestou děkujeme za obětavou službu. Připravujeme umístit na náš portál MP3 nahrávky Nové Bible Kralické, kterou je také možné zakoupit jako CD sadu v knihkupectví – Levné knihy, za skvělou cenu 299 Kč.

V příštím ZODu vám přineseme opět zprávu o tom, jak hospodaříme. Pokud potřebujete daňové potvrzení za vaše dary na duchovní činnost, napište nám. Ostatní dárce prosíme, aby s námi v zápase o duši vytrvali. Vyprošujeme Boží ochranu a požehnání pro každého z vás.

Za redakci všem děkují,

Pavel a Klára Steigerovi a Jindra Suchomelová. Gabi Lauková zdraví z Walesu a Vláďa Dobiáš z Dublinu. Oba s námi dál spolupracují a jsou našimi nepostradatelnými pomocníky.

P.S.:

Omlouváme se, že jsme nepřinesli slíbený článek na téma Pornografie. Do uzávěrky nedošel. Snad příště.