Reformace č. 19

Verze pro tisk

Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. 
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. 
Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. 
Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý.
Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.

1 Timoteovi 4,13-16