Mohammed může dobývat mečem!

Mohammed může dobývat mečem, ale Kristus dobývá mečem, který vychází z jeho úst, tedy svým Slovem. Jeho království je královstvím lásky, ne moci a útisku. Podmaňuje si lidi, ale dělá to svou jemností a laskavostí, nikdy tím, že by je rozlámal na kusy a zničil je na krvavém bojišti.

Náboženství Ježíše je plné pokoje, mírnosti a shovívavosti náboženství, náboženství, které neustále vyhlašuje pokoj a mírnost. Žádné jiné učení, které kdy lidé vymysleli, neobstojí ve srovnání s učením Ježíše – přinejmenším v otázce laskavosti, mírnosti a lásky.

Pokud jde o náboženství Mohameda, je to náboženství supa – ale náboženství Ježíše to je holubice – je plné milosti a laskavosti. Je jako jeho zakladatel – ztělesnění čisté shovívavosti, milosti a pravdy.

„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce.“ (Mt 11,29)

 Charles H. Spurgeon (1834-1892)