Cíl cesty - naše posvěcení redakce
Jak oslavím Boha Todd Friel
Kristovy přímluvy Charles Haddon Spurgeon
Milovat Ježíše nade vše Thomas Doolittle
Hledání Boha Jan Kalvín
Bohatství píle Jaroslav Kernal
Chval ho! Charles Haddon Spurgeon
Bohem požehnaní Charles Haddon Spurgeon
Snášet zkoušky pro Boží slávu Charles Haddon Spurgeon
Povolání získávat duše Charles Haddon Spurgeon
Nikdy neopuštěni Charles Haddon Spurgeon
Kristova modlitba za jeho děti Charles Haddon Spurgeon
Nové srdce Charles Haddon Spurgeon
Posilni mého ducha Charles Haddon Spurgeon