Každému křesťanu doporučuji stále používat neomylné Slovo, protože i náš Pán si zvolil tuto zbraň, když Ho na poušti pokoušel Satan. Měl velký výběr zbraní, s nimiž mohl bojovat proti Satanovi, ale nevzal si žádnou jinou zbraň než meč Ducha: „Je psáno“. Pán Ježíš mohl zvítězit nad Satanem pomocí andělských mocností. Stačilo poprosit Otce, a poslal by Mu dvanáct legií andělů, proti kterým by Ježíšův úhlavní nepřítel neobstál ani jediný okamžik.

Kdyby Pán použil jen svou božskou moc, jediné Jeho slovo by poslalo pokušitele zpět do pekla. Namísto božské moci však použil „Je psáno“, a tak poučil svou církev, že nemá nikdy používat násilí nebo používat fyzické zbraně, ale má důvěřovat pouze moci, která spočívá v Božím slově. To je náš meč a štít. Duchovní království se musí zřídit a udržovat pouze duchovní mocí. Náš Pán mohl pokušitele odbýt tím, že by byl odhalil svou vlastní slávu. Ale sláva Boží moci byla skryta v ponížení lidské podobě. Kdyby byl Pán Ježíš jen na okamžik poodhalil závoj, byl by se nepřítel dostal do takového zmatku jako sovy nebo netopýři, když je osvítí slunce. Ale Pán Ježíš se ponižuje, aby skryl svůj majestát a bránil se pouze tím „Je psáno“.

Náš Mistr mohl zaútočit na Satana i rétorikou a logikou. Proč s ním nediskutoval o předložených návrzích? Bylo třeba vyvrátit tři Satanova návrhy, ale náš Pán se omezil na jeden jediný argument: „Je psáno.“

Nuže, milí bratři, když si náš Pán a Mistr při tom všem výběru zbraní, které mohl použít, zvolil jen meč svého Boha, neváhejte ani na okamžik, uchopte a pevně držte tuto jednu jedinou zbraň svatých všech dob. Odhoďte dřevěný meč důvodů lidského rozumu. Nedůvěřujte lidské výmluvnosti, ale vyzbrojte se spolehlivými výroky Boha, který nikdy nemůže lhát. Pak se nemusíte bát Satana a celého jeho vojska. Ježíš, na to se můžeme spolehnout, si zvolil nejlepší zbraň. To, co bylo nejlepší pro Něho, bude nejlepší i pro nás.

Všimněme si, že Pán Ježíš použil tuto zbraň na začátku své cesty. Ještě předtím než vystoupil na veřejnost, uchopil zbraň, která byla pro Něho vykovaná a připravena, a směle řekl: „Je psáno.“

Vy, mladí obrácení křesťané, jste už pravděpodobně prošli podobnými zkouškami, nebo vás to čeká. Vzpomínám si, že hned první týden poté, co mě Spasitel našel, jsem byl vystaven velmi zuřivému duchovnímu pokušení a neudivilo by mě, kdyby vás potkalo totéž. Nuže, prosím vás, udělejte to, co udělal Ježíš - uchopte pevně: „Je psáno“. Je to stejně dobrá zbraň pro dítě jako pro silného muže. Pokud je věřící tak velký jako Goliáš, nepotřebuje lepší meč, a pokud je pouze nemluvňátko v Božích věcech, bude tento meč vhodný i do jeho ruky. Je stejně účinný pro útok i pro obranu.

Jaká je to milost pro tebe, mladý křesťane, že nepotřebuješ dokazovat a vymýšlet, ale pouze věřit a přijímat. Máš jen otevřít svou Bibli, najít Slovo a vrhnout ho na Satana jako kámen z Davidova praku a ovládnout pole. „Je psáno“, Bůh to řekl, a to stačí. Požehnaný meč a požehnaný štít, který může používat již malé dítě, který mohou uchopit i neučení a prostí, a který dává nesmělým sílu a slabým vítězství.