Video "Je to elementární" 78 minut dlouhý dokumentární film předvádí zákonodárcům v Kalifornii, Utahu a Kolorádu, výchovné metody učitelů, kteří seznamují žáky druhé třídy s homosexualitou. Tento dokument má být používán celonárodně!

Po 18 letech soudních pří, prošel ve Virginii zákon, který vyžaduje, aby byli rodiče nebo pěstouni nezletilých informováni o zamýšleném ukončení těhotenství.

K 6. červnu 1996 zemřelo na AIDS více než 343.000 američanů, 548.000 případů nákazy je registrováno v lékařské péči. Každou hodinu je nakaženo sedm osob.

Světová zdravotnická rada odhaduje šíření STD (sexuálně přenášených nemocí) na 250 milionů nových případů ročně.

Dosud nepatřilo AIDS do kategorie běžných epidemií, které ohrožují veřejné zdraví. Navrhované změny v americké legislativě žádají: HIV prevenční akt 1997, aby virus HIV nebyl klasifikován pouze jako příčina nemoci AIDS, ale jako smrtelné ohrožení populace. Tento zákon požaduje důvěrnou, ale celonárodní ohlašovací povinnost, navrhuje a požaduje zavést okamžitou notifikaci sexuálního partnera, povinné testování pro sexuální delikventy, ochranu zdravotnického personálu před nedbalým vystavením nákaze viru HIV a vyžaduje test jako podmínku pro uzavření životní pojistky. Rovněž adoptivní rodiče mají právo, aby znali AIDS status dítěte. Dále navrhuje kriminalizaci za úmyslné přenášení viru HIV a zaručuje důvěrnost informací nakažených osob. V této chvíli se jedná o změnu zákona, aby epidemie AIDS nezůstávala nadále politickou agendou ochrany lidských práv, ale opatřením v rámci zdravotního ohrožení populace.

Washington Watch, Březen 1997

- připravila kas -