Čím déle jsme na světě, tím víc si uvědomujeme přítomnost něčeho, s čím jsme dříve nepočítali, to je hříchu - a to nabourává náš způsob myšlení a kříží naše plány. Hřích způsobuje, že základ našeho myšlení je nepředvídatelný, nekontrolovatelný a nevysvětlitelný. Musíme uznat, že hřích je životní skutečnost, nejenom nedostatkem. Hřích je do nebe volající vzpourou proti Bohu. V mém životě musí zemřít buď hřích, nebo Bůh. Nový zákon nám ukazuje jasně - panuje-li ve mně Bůh, zemře hřích. Taková je pravda o hříchu, a my této skutečnosti musíme porozumět. Je to jediné vysvětlení, proč Ježíš Kristus přišel na zem, a to je také vysvětlení bolestí a zármutku života.

  • Ale toto je vaše hodina, vláda tmy (Lukáš 22,53).

Pokud se nevyrovnáte s existencí hříchu - pokud neuznáte, že tu je a že je potřeba s ním jednat, způsobí to ve vašem životě ohromnou katastrofu. Můžete hovořit o vznešenosti lidské povahy, ale v lidské přirozenosti je cosi, co se všem vašim principům vysměje. Odmítnete-li uznat existenci špatnosti a sobectví, čehosi nízce nenávistného a zlého v lidské bytosti, potom ve chvíli, kdy se s něčím takovým setkáte, a přesto budete existenci hříchu dál popírat, vám nezbyde než učinit kompromis a říci, že nemá smysl s tím bojovat. Vzali jste do úvahy tuto „hodinu, vládu tmy", nebo máte za to, že se vašeho života hřích netýká? Myslíte si, že jste připraveni na možnost, že se hřích vetře do vašich mezilidských vztahů a přátelství? Jestli tomu tak není, zanedlouho se ocitnete v pasti a budete nuceni s hříchem udělat kompromis. Smíříte-li se s tím, že hřích existuje, okamžitě rozpoznáte nebezpečí a řeknete:

Ano, vím, co by takový hřích znamenal.

Pokud rozpoznáte nějaký hřích, nepokazíte tím základ, na kterém stojí vaše přátelství - pouze napomůžete tomu, aby si obě strany uvědomily, že hřích má katastrofální následky. Vyvarujte se jakéhokoliv přístupu k životu, který nebere na vědomí existenci hříchu.

Ježíš Kristus neskládal důvěru v lidskou přirozenost, a přesto nebyl nikdy cynický ani podezřívavý, protože si byl zcela jist tím, co pro lidskou přirozenost dokáže udělat. Před zlem jsou v bezpečí čistí muži a ženy, ne ti, kteří si myslí, že jsou nevinní. Takzvaný nevinný muž nebo žena nejsou nikdy v bezpečí. Muži ani ženy se nemají snažit o nevinnost; Bůh žádá, aby byli čistí a ctnostní. Nevinnost je vlastností dítěte. Člověk, který není ochoten vzít na vědomí existenci hříchu, si sám říká o pohanění.

- Oswald Chambers -
To nejlepší pro jeho slávu, červen 23 a 24, Vydavatelství Rosa