• Přísloví 10,4 Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.

 

Velmi dobře rozumíme těmto slovům starověkého mudrce. Nic se za těch mnoho století nezměnilo. Možná, že štědrý sociální systém západní společnosti trochu boří tento koncept, přesto na něm ani dnešnímu člověku není nic nesrozumitelného. Všichni víme, o co se jedná. Vždyť i staré české přísloví říká, že bez práce nejsou koláče.

Ovšem je možné toto přísloví převést také do duchovní roviny? Je možné mluvit o bohatství duchovního života a těžké práci při studiu Písma a v modlitbě?

Možná právě zde nacházíme klíč k tomu, proč je tolik křesťanů vyprahlých, zmatených nebo zoufalých z hříšných stereotypů ve svých životech. Možná jenom nazýváme věci špatnými jmény a místo duchovní chudoby mluvíme o vyprahlosti a nedostatek duchovně bohatého života se snažíme obejít poukazem na „nevěřící společnost", ve které musíme žít nebo podobnými výmluvami.

Ale Boží Slovo je jasné a nepřipouští zkratky nebo obcházení. „Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní." Jinými slovy duchovně vyprahlý život čeká na toho, kdo není ochoten těžce a namáhavě pracovat na svém duchovním „kontě". Konto takového člověka bude trpět neustálým nedostatkem a na pokrytí minimálních potřeb bude úvěr stíhat úvěr.

„Kdežto pilné jejich ruka obohatí." Ti, kdo obětují svůj čas a námahu pro Boží věci, pro hledání Jeho království, to jsou ti, kdo budou duchovně velmi bohatí. Zklamáni budou takoví, kteří čekají výhru v loterii nebo nečekané dědictví. Jedinou cestou je těžká a poctivá každodenní práce. Práce na hledání Kristova království. Není to chaotické pobíhání kolem věcí a lidí. Potřební i jejich potřeby budou kolem nás vždycky (J 12,8). Ale je to práce, která nemá okamžitý viditelný výsledek. Je to práce na intimním společenství s Bohem, práce v Jeho Slově a na modlitbách (Lk 5,15-16).

Tam, kde je takováto práce, tam bude „duchovní konto", které bude přetékat hojností. Na takovém místě bude Kristus zářit jako světlo v temnotách a Jeho Duch proudit jako živé vody z nitra lidí, kteří ho hledají (J 7,37-39).

  • „Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem." Koloským 3,1-2 

-Jaroslav Kernal -