Boží prozřetelnost John MacDuff
Boží neměnnost John MacDuff
Boží sláva John MacDuff
Vezmu vás k sobě John MacDuff
Pyšný křesťan John MacDuff