1. Absolutní nadřazenost Písma svatého

Ukaž nám to, co je prostě zapsáno v této knize – a my to přijmeme, uvěříme tomu a poslechneme to! Ukaž nám to, co je v rozporu s touto knihou, a ačkoliv je to propracované, věrohodný, krásné a zdánlivě žádoucí – přesto to za žádnou cenu nebudeme chtít mít!

2. Doktrína lidské hříšnosti a porušenosti

Člověk je radikálně nemocný a mrtvý v hříchu. Věřím, že neznalost rozsahu pádu, a celého učení o prvotním hříchu, je hlavním důvodem, proč mnozí nerozumí evangelikální víře, neoceňují ji ani ji nepřijímají.

3. Dílo a úřady našeho Pána Ježíše Krista

Věčný Boží Syn je naším představitelem a zástupcem. Trváme na tom, že vše, co je nutné mezi hříšníkem a Spasitelem Ježíšem Kristem, je prostá „dětská“ víra.

4. Niterná práce Ducha svatého

Tvrdíme, že největší pozornost člověka si zaslouží mocné dílo Ducha svatého – pokání, víra, naděje, nenávist k hříchu, a láska k Božímu Slovu. Říkat lidem, aby nalezli uspokojení ve svém křtu a v členství v církvi, zatímco jim všechny tyto důležité milosti zůstanou neznámé, není jen vážná chyba, ale je to skutečná krutost!

5. Vnější a viditelné dílo Ducha svatého v životě člověka

Trváme na tom, že říkat lidem, že se „narodili z Boha“ nebo jsou znovuzrození, zatímco si bezstarostně žijí v hříchu, je nebezpečný klam!

Tvrdíme, že výše uvedené body jsou první, nejpřednější, nejdůležitější a hlavní věci v křesťanství.

(J. C. Ryle, „Evangelikální víra“)