31. října 1517 přibil Martin Luther na dveře kostela ve Vitemberku svých 95 tezí, jejichž rozšířením se dal do pohybu proces reformace církve, který již dlouhou dobu doutnal pod povrchem. V českých zemích byl tento proces takto veřejně odstartován o sto let dříve upálením Mistra Jana Husa v Kostnici 6. července 1415.    

Potřebujeme novou reformaci? Michael Horton
Kalvín a zakládání sborů (mp3) Frank A. James III
95 tezí Martina Luthera Martin Luther
Moje zkušenost s hugenoty Mike Perrin
Sola fide - učení o ospravedlnění z víry Jan Suchý
Kdo jsou baptisté? Kevin Roy
Pozadí reformace, Martin Luther - 1. část (16) (mp3) Donald Fortson
Martin Luther - 2. část (17) (mp3) Donald Fortson
Martin Luther - 3. část, Ulrich Zwingli (18) (mp3) Donald Fortson
Anabaptisté (19) (mp3) Donald Fortson
Reformace v Anglii, Jan Kalvín - 1. část (20) (mp3) Donald Fortson
Jan Kalvín - 2. část (21) (mp3) Donald Fortson
Jan Kalvín - 3. část (22) (mp3) Donald Fortson
Tridentský koncil (23) (mp3) Donald Fortson
Reformace - Martin Luther 1 (10) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 2 (11) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 3 (12) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 4 (13) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 5 (14) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Jan Kalvín 1 (15) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Jan Kalvín a protireformace (16) (mp3) Frank A. James III