Pronásledování v Římské říši redakce
Zkažený systém (5) David Gay
Thomas Goodwin (1600–1680) Erroll Hulse
Svědectví staroměstských mučedníků Jan Rosacius
Rozhovor se Stevem Lawsonem (video) redakce
95 tezí Martina Luthera Martin Luther
Reformace č. 4 Jaroslav Kernal
Apoštolští otcové a apologetové (2) (mp3) Donald Fortson
Církevní dějiny - úvod (1) (mp3) Frank A. James III
Od pronásledování k prosperitě (2) (mp3) Frank A. James III
Pronásledování a gnosticismus (3) (mp3) Frank A. James III
Kánon Nového zákona (4) (mp3) Frank A. James III
Učení o trojici (5) (mp3) Frank A. James III
Gnosticismus a středověk (6) (mp3) Frank A. James III
Středověk - Augustin (7) (mp3) Frank A. James III
Středověk - křížové výpravy (8) (mp3) Frank A. James III
Velké schizma (9) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 1 (10) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 2 (11) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 3 (12) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 4 (13) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 5 (14) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Jan Kalvín 1 (15) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Jan Kalvín a protireformace (16) (mp3) Frank A. James III
Moravští bratři, John Wesley, George Whitefield (17) (mp3) Frank A. James III
Velké probuzení (18) (mp3) Frank A. James III
Moderní církev - 1. část (19) (mp3) Frank A. James III
Moderní církev - 2. část (20) (mp3) Frank A. James III
Křesťanství a víra Pavel Bartoš