Zkažený systém (5) David Gay
Thomas Goodwin (1600–1680) Erroll Hulse
Svědectví staroměstských mučedníků Jan Rosacius
Rozhovor se Stevem Lawsonem (video) redakce
95 tezí Martina Luthera Martin Luther
Reformace č. 4 Jaroslav Kernal
Apoštolští otcové a apologetové (2) (mp3) Donald Fortson
Církevní dějiny - úvod (1) (mp3) Frank A. James III
Od pronásledování k prosperitě (2) (mp3) Frank A. James III
Pronásledování a gnosticismus (3) (mp3) Frank A. James III
Kánon Nového zákona (4) (mp3) Frank A. James III
Učení o trojici (5) (mp3) Frank A. James III
Gnosticismus a středověk (6) (mp3) Frank A. James III
Středověk - Augustin (7) (mp3) Frank A. James III
Středověk - křížové výpravy (8) (mp3) Frank A. James III
Velké schizma (9) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 1 (10) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 2 (11) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 3 (12) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 4 (13) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Martin Luther 5 (14) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Jan Kalvín 1 (15) (mp3) Frank A. James III
Reformace - Jan Kalvín a protireformace (16) (mp3) Frank A. James III
Moravští bratři, John Wesley, George Whitefield (17) (mp3) Frank A. James III
Velké probuzení (18) (mp3) Frank A. James III
Moderní církev - 1. část (19) (mp3) Frank A. James III
Moderní církev - 2. část (20) (mp3) Frank A. James III
Křesťanství a víra Pavel Bartoš