• Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. (Ř 5:9)
     
  • Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. (Jan 10:27,28)
     
  • Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. (Žd 10:14)
     
  • Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. (1. Jan 2:12)