• Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (J 14:27)
   
 • To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 16:33)
   
 • Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53:5)
   
 • Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno co jest, jak na zemi, tak v nebesích protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. (Ko 1:19)
   
 • Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. (Iz 26:3-4)