Bible ohrožuje mravnost mládeže, tvrdí skupina německých právníků. Nejčtenější kniha světa bible se možná v Německu už brzo ocitne na seznamu knih ohrožujících mravní výchovu mládeže. Dva němečtí právníci totiž tvrdí, že Písmo svaté hlásá genocidu, rasismus, antisemitismus, kruté popravy osob nezletilých a homosexuálních, pedofilii a řadu dalších perverzit. Advokáti Christian Sailer a Gert-Joachim Hetzel z podnětu „skupiny rodičů dětí školního věku" z Bavorska už předali náležitě sestavený a zdůvodněný podnět spolkové vládě.

Svůj postup odůvodňují tím, že vybrané „krvavé pasáže" v Písmu svatém údajně odporují základním lidským právům. LN zjistily, že oba právníci zastupují již několik let církevní společnost Univerzální život se sídlem v německém Würzburgu. Ta má pobočky v řadě evropských zemí včetně ČR.

Podle této sekty mnohé z kontroverzních pasáží „stojí v původních textech bible, které se během uplynulých 2000 let částečně z přehlédnutí, částečně z vědomého falšování ztratily, nebo byly vzhledem k církevním dogmatům zatlačeny a utajeny".

„Požadavky aktivistů Univerzálního života jsou absurdní," řekla Adelheid Utters-Adamová, mluvčí katolické arcidiecéze v Mnichově. „Pokud by se na indexu zakázaných knih objevila bible, museli bychom jej doplnit i o všechny historické publikace a téměř každé vydání denního tisku, kde se rovněž zhusta vyskytují zmínky o násilí a nemravnostech," dodala mluvčí.

Podobný názor sdílí pověřenec pro otázku sekt při mnichovské arcidiecézi Hans Liebl. „Tento exces není ze strany würzburské společnosti žádnou novinkou. Během vlády německé Křesťanskosociální unie (CSU) se snažili soudní cestou domoci vypuštění slova ‚křesťanská' v názvu strany. Soudní žaloba neminula ani Zemskou evangelicko-luteránskou církev. Univerzální život se zkrátka snaží zaměstnávat co nejvíc soudů," shrnuje případ Liebl. Písmo svaté podle Liebla vznikalo v době, kdy měli lidé odlišné představy o základních hodnotách a historii. „Text bible proto dnes musí být vykládán s přihlédnutím ke stavu současné společnosti. Jak tvrdil i židovský náboženský filosof Martin Buber, nemůžeme se biblí řídit zcela doslovně," upozorňuje Liebl. Bible, zvláště pak Starý zákon, zhusta popisuje i stinné stránky lidské existence, hrubé zacházení nevyjímaje. Podle Liebla však evangelia Nového zákona nenechávají nikoho na pochybách o lidském poselství napadeného textu.

Zdrojem zpráv jsou LIDOVÉ NOVINY. Copyright Lidové noviny, a.s. 2000, Zpracovatelem dat je Anopress, s.r.o.