Děkujeme slovenským čtenářům za porozumění a přijetí českého ZODka. S obavami jsme na tuto změnu z nutnosti přistoupili a očekávali co přijde. Prosíme také české čtenáře, aby přijímali slovenské texty s porozuměním. Děkujeme našemu Pánu, i vám všem, že nás spojuje svojí láskou, a že jazykové rozdíly nejsou překážkou.

Všem čtenářům připomínáme, že časopis vychází jen díky dobrovolným darům. Předem děkujeme za pochopení a vaši modlitební a hmotnou podporu.