1. Charles Haddon Spurgeon je v histórií najviac čítaný kazateľ (okrem tých biblických). Dnes je dostupného viac materiálu, ktorý napísal Spurgeon, ako hociktorý iný kresťanský autor, živý alebo mŕtvy.

2. Jedna žena bola obrátená po prečítaní jednej strany Spurgeonovej kázne, do ktorej bolo zabalené maslo, ktoré práve kúpila.

3. Spurgeon čítal knihu The Pilgrim's Progress, (do slovenčiny preložil Roháček pod názvom Cesta pútnika), keď mal šesť rokov a neskôr ju prečítal viac ako stokrát.

4. The New Park Street Pulpit a The Metropolitan Tabernacle Pulpit zozbierali Spurgeonove kázne počas jeho služby v týchto zboroch – naplnili 63 zväzkov. Počet kázaných slov, 20-25 miliónov, sa rovná 27 zväzkom 9. edície encyklopédie „Encyclopedia Britannica." Táto zbierka je najväčším zväzkom kníh jedného autora v histórii kresťanstva.

5. Spurgeonova matka mala 17 detí, deväť z nich zomrelo v detstve.

6. Keď mal Spurgeon len 10 rokov, navštívil misionára Richarda Knilla, ktorý povedal mladému Spurgeonovi, že jedného dňa bude kázať evanjelium ku tisícom a bude kázať v Rowland Hill's Chapel, najväčšom protestantskom kostole v Londýne. Jeho slová sa splnili.

7. Spurgeon zmeškal prijímací pohovor na univerzitu, pretože slúžka ho neúmyselne poslala do inej miestnosti namiesto tej, kde čakal riaditeľ na pohovor s ním. Neskôr sa rozhodol nevyužiť možnosť opätovného pripustenia k pohovoru, keď uveril, že Boh k nemu prehovoril týmto slovom: „Hľadáš veľké veci pre seba? Nehľadaj ich."

8. Spurgeonova osobná knižnica obsahovala 12.200 zväzkov – z toho 1.000 vytlačených pred rokom 1700. (Knižnica William Jewell College v Liberty v štáte Missouri vlastní teraz 5.130 zväzkov, ktoré boli vydražené.)

9. Skôr ako mal 20 rokov, kázal už viac ako 600 kázní.

10. Spurgeon priťahoval na svoje kázne ministra vlády W.E. Gladstonea, členov kráľovskej rodiny, členov parlamentu, ako aj autora (spisovateľa, estetika a filozofa) Johna Ruskina, zdravotnú sestru Florence Nightingaleovú a generála Jamesa Garfielda, neskoršieho prezidenta Spojených štátov.

11. Zbor The New Park Street Church pozval Spurgeona na šesťmesačnú skúšobnú dobu, ale Spurgeon prosil, aby mohol ostať len tri mesiace, pretože „Zbor ma možno nebude chcieť a ja si neprajem byť prekážkou."

12. Keď Spurgeon prišiel do The New Park Street Church v roku 1854, zbor mal 232 členov. Na konci jeho pastorácie, o 38 rokov neskôr, vzrástlo toto číslo na 5.311. (Spolu sa k zboru pridalo počas Spurgeonovej služby 14.460 ľudí.) Tento zbor bol najväčším nezávislým zborom na svete.

13. Spurgeon zvyčajne čítal šesť kníh týždenne a bol schopný si ich aj pamätať – a to aj po rokoch.

14. Spurgeon raz kázal zástupu 23.654 ľudí bez mikrofónu alebo nejakého mechanického zosilňovacieho zariadenia.

15. Spurgeon založil univerzitu pre pastorov, ktorá pripravila skoro 900 študentov počas jeho života – a pokračuje aj dnes.

16. V roku 1865 sa zo Spurgeonových kázní predalo každý týždeň 25.000 výtlačkov. Boli preložené do viac ako 20 jazykov.

17. Najmenej z troch zo Spurgeonových prác (vrátane viacdielneho zväzku Metropolitan Tabernacle Pulpit) sa predalo viac ako milión výtlačkov. Jedna z nich, All of Grace, bola prvou knihou vydanou vydavateľstvom Moody Press (vtedy ešte Bible Institute Colportage Association) a je stále až do dnešných dní bestsellerom.

18. Bolo odhadnuté, že Spurgeon kázal počas svojho života ku desiatim miliónom ľudí.

19. Spurgeon raz povedal, že spočítal osem prúdov myšlienok, ktoré mu prešli mysľou v tom istom čase, keď kázal.

20. Pri testovaní akustiky v obrovskej Agricultural Hall Spurgeon zakričal „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!" Pracovník vysoko v krove budovy to počul a následkom toho bol obrátený ku Kristu.

21. Susannah Thompson, Spurgeonova manželka, sa ako tridsaťtriročná stala invalidkou a mohla len zriedka chodiť na manželove kázne.

22. Spurgeon strávil 20 rokov študovaním knihy Žalmov a písaním komentára k tejto knihe, The Treasury of David (Dávidovo bohatstvo).

23. Spurgeon trval na tom, aby pri výstavbe novej budovy kostola jeho zboru, The Metropolitan Tabernacle, zamestnali gréckeho architekta, pretože Nový Zákon bol napísaný v gréčtine. Toto rozhodnutie ohromne ovplyvnilo následnú architektúru kostolov po celom svete.

24. Téma pre Spurgeonovu nedeľnú rannú kázeň nebola zvyčajne vybraná do soboty večera.

25. Pre zvyčajnú kázeň Spurgeon nepoužíval viac ako jednu stranu poznámok, ktoré si bral so sebou na kazateľnicu, no stále rozprával rýchlosťou 140 slov za minútu a to 40 minút.

26. Jediný raz, kedy mal Spurgeon oblečené kňazské oblečenie, bolo počas jeho návštevy v Ženeve, kde kázal z Kalvínovej kazateľnice.

27. Tým, že prijímal niektoré z mnohých pozvaní vyučovať, Spurgeon často kázal desaťkrát za týždeň.

28. Spurgeon sa často stretával s Hudsonom Taylorom, dobre známym misionárom v Číne a s Georgom Mullerom, zakladateľom sirotinca.

29. Spurgeon mal dve deti – synov dvojčatá – a obidvaja sa stali kazateľmi. Thomas nastúpil na jeho miesto ako pastor v Tabernacle a Charles junior (mladší) prevzal starostlivosť nad sirotincom, ktorý založil jeho otec.

30. Spurgeonova žena Susannah ho volala Trishatha (titul používaný judským guvernérom za čias perzského impéria), ktorý znamená „Vaša excelencia."

31. Spurgeon často pracoval 18 hodín denne. Známy bádateľ a misionár David Livingstone sa ho raz spýtal: „Ako dokážeš robiť prácu dvoch ľudí za jeden deň?" Spurgeon odpovedal: „Zabudol si, že sme na to dvaja."

32. Spurgeon vystupoval tak silno proti otroctvu, že americkí vydavatelia jeho kázní začali vymazávať jeho poznámky na túto tému.

33. Príležitostne Spurgeon požiadal členov zboru, aby neprišli na ďaľšiu nedeľnú kázeň, aby mohli noví veriaci nájsť miesto na sedenie. Počas jednej kázne v roku 1879, pravidelné zhromaždenie odišlo, aby sa mohli noví veriaci, čo čakali vonku, dostať dnu. Budova bola okamžite opäť plná.

Použité s dovolením Christian History Magazine, Jan Šichula