Milí čtenáři, jsme velmi vděční za vaši vytrvalou přízeň našemu časopisu. Zá­pas o duši už vychází více než 30 let. Vychází díky vám! Celou dobu své exis­ten­ce je ča­so­pis šířený a rozesílaný bezplatně. Je to z toho důvodu, aby se dostal k co možná nej­vět­šímu počtu lidí. Stále jsou totiž lidé, kteří by si z nejrůz­nějších důvodů ne­mohli časopis koupit. A naší touhou je, aby se časopis s biblickým vyučo­váním dostal také k takovým čtenářům. Ale stejně jako je to u čehokoliv jiného, i tento ča­sopis něco stojí. V tabulce na konci stránky se můžete podívat na naše příjmy a výdaje v loň­ském roce.

Naše účetní uzávěrka skončila v loňském roce s malým schodkem, ale projevila se zde skutečnost, že jsme v roce 2019 zaplatili dvakrát za pronájem kon­fe­renč­ního sálu pro uspořádání Zimní konference. Jednou to bylo na začátku roku, kdy jsme platili za Zimní konferenci 2019 a podruhé to bylo na konci roku, kdy jsme dopředu zaplatili zálohovou fakturu na rok 2020. Což znamená, že 24 tisíc za pro­nájem sálu se neobjeví v roce 2020 a pokud tuto částku odečteme z výdajů v roce 2019 (neboť logicky, nikoliv účetně, patří až do následujícího roku), všechny naše výdaje byly pokryty našimi příjmy. A to je moc dobrá zpráva. Další dobrou zprávou je, že sbírka na konferenci v lednu 2020 pokryla dvě tře­ti­ny všech nákladů na konferenci.

Tímto tedy chceme poděkovat jak všem účastníkům kon­fe­rence a tak také všem čtenářům,  kteří naši službu věrně a vytrvale podporují. Jsme opravdu moc rádi za každé povzbuzení, za každý váš dopis či email, za vaše modlitby za nás, i za všech­ny vaše dary, jimiž nás podporujete. 

Příjmy 2019 Výdaje 2019
Domácí (ČR) 645.469,- Kč Tisk časopisu 85.118,- Kč
Distribuce ČR 113.369,- Kč
Distribuce SR 36.808,- Kč
Slovensko 41.329,- Kč Redakční práce a účetnictví 420.000,- Kč
Překlady a korektury 55.390,- Kč
Zahraniční (mimo SR) 113.081,- Kč Další výdaje (konference, kancelář, poplatky ...) 78.269,- Kč
Další tiskoviny 56.224,- Kč
Celkem 828.906,- Kč   845.078,- Kč